Home » Proizvodi » Operativni sistemi » Windows 8.1

Windows 8.1 je Microsoft desktop operativni sistem najnovije generacije, koji donosi novo korisničko iskustvo bazirano na Metro interfejsu. Pored novog korisničkog interfejsa, Windows 8.1 donosi i nova tehnološka unapređenja, kao što su Hyper-V vituelizaciono okruženje, interoperabilnost sa Windows 2012 R2 serverskim operativnim sistemom, Storage Spaces za agregaciju diskova i zaštitu podataka, File History za automatski i transparentni bekap podataka, Workplace Join, Work Folders, Mobile Device Management, WiFi Direct Printing, itd.

Za informacije o cijenama i načinima licenciranja Windows 8.1 operativnog sistema, molimo Vas da kontaktirate našu službu prodaje na telefon +382-20-662-616 ili email: prodaja@digit.me