Home » Rješenja » Virtuelizacija & Cloud » VMware vCloud Suite

VMware vCloud Suite je platforma za izgradnju Cloud sistema zasnovanih na vSphere tehnologiji. vCloud Suite sadrži: vSphere, vCenter Site Recovery ManagervCloud Networking and Security, vCloud Automation Center, vCenter Operations Management Suite i vCloud Director. vCloud Suite je osnova za kreirane softverski definisanih data centara u kojima su compute, storage, networking i security servisi virtuelizovani i upravljivi polisama, na način da se korisnicima i aplikacijaa servisi obezbjeđuju na zahtjev u kratkom roku, koji su sa više dana svedeni na nekoliko sati. Otpornost sistema na otkaze, planirani downtime radi održavanje i popravke sistema, sada su već prošlost, jer u cloudu sve ovo može da se radi bez prekida u radu servisa, sa visokom otpornošću na otkaze i katastrofe.

cloud1vmware-vcloud-suite-marketecture

Na vrh ↑