Veeam Backup & Replication™ omogućava brz, fleksibilan i pouzdan oporavak virtuelizovanih aplikacija i podataka. Veeam objedinjuje bekap i replikaciju u jedinstveno rješenje koje omogućava najviši stepen zaštite podataka u VMware vSphere i Microsoft Hyper-V virtuelnim Data Centrima.

2-u-1: Backup & Replication™

Ne samo da možete regularno bekapovati vaše virtuelne mašine, već možete vršiti i image-based replikaciju, i to on-site za visoku dostupnost u slučaju otkaza hosta ili virtuelne mašine, ili off-site za oporavak Data Centra u slučaju katastrofe (Disaster Recovery). U slučaju da Vam Vam primarna virtuelna mašina otkaže, sa Veeam near-continuous zaštitom podataka se možete odmah prebaciti na standby virtuelnu mašinu i nastaviti normalno sa radom.

Agent-free

Nije potrebno da imate bilo kakve bekap agente na virtuelnim mašinama da biste koristili Veeam, što značajno štedi resurse host servera pod VMware vSphere ili Hyper-V hipervizorima.

Built-in WAN Acceleration

Bekap podataka na udaljenu lokaciju preko WAN mreže je sada brži za oko 50 puta zahvaljujući ugrađenoj WAN akceleraciji, koja se ogleda u automatskoj kompresiji i dekompresiji podataka na izvoru i odredištu.

Pogledajte demo: Built-in WAN Acceleration

Backup iz Storage Snapshot-ova

Integracija sa HP StoreServ (3Par) i HP StoreVirtual (LeftHand) familijom storidž sistema, omogućava oslobađanje resursa hosta i do 20 puta brže u odnosu na bekap koji koristi samo klasični vSphere snapshot mehanizam. Veeam u startu pokreće VMware vSphere snapshot mehanizam koji pravi VM snapshot virtuelne mašine (VM), odnosno “point-in-time” kopiju stanja virtuelne mašine, a zatim aktivira Storage volume snapshot koji sadrži i VM i njen snapshot. Inicijalni vSphere snapshot se zatim briše, a promjene koje su u međuvremenu upisivane u VMDK delta fajl se odmah integrišu originalnu VM, oslobađajući resurse hosta i virtuelne mašine od daljeg bekap procesa. Veeam dalje vrši bekap iz Storage snapshota koji sadrži stanje VM i njen vSphere snapshot i tokom bekap procesa ne opterećuje ni host ni originalnu VM. Upravo zato je Veeam bekap i do 20 puta brži od bekapa koristi samo klasični vSphere snapshot. To takođe znači da možemo imati znatno kraći Recovery Point Objective (RPO), odnosno kraći interval koji nije pokriven bekapom, jer bekap možemo vršiti više puta tokom dana, čak i tokom radnog vremena i to bez uticaja na performanse produkcionih sistema.

Pogledajte demo: Backup from Storage Snapshots

Kompresija i Deduplikacija podataka

Kompresija i Deduplikacija podataka su standardne karakteristike Veeam-a i omogućavaju upravljanje velikim volumenima podataka koje generiše image-based bekap. Ovi mehanizmi štede resurse mreže i bekap repozitorijuma (disk prostora).