Home » Reference » Telekomunikacije » Telekom Crne Gore

Telekom Crne Gore je vodeći operator u oblasti telekomunikacija na području Republike. Kao posebno preduzece posluje od 31.12.1998. nakon razdvajanja PTT Crne Gore, koje je do tada pružalo poštanske, telegrafske i telekomunikacione usluge. Djelatnost kompanije obuhvata održavanje i eksploataciju telekomunikacionog sistema na području Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje usluga korisnicima. Omogućavajući visokokvalitetni servis, Telekom Crne Gore nastoji da zadovolji potrebe tržišta.

Za potrebe informacionog sistema Telekoma, Digit Montenegro je isporučio HP ProLiant servereCisco mrežnu opremu i EVA 3000 Storage sistem.