Home » Oracle

Oracle je lider na polju mission-critical baza podataka. Oraclova lista proizvoda je ogromna i obuhvata i softverske i hardverske proizvode, ali je svakako nama najbliža i najpoznatija platforma za upravljanje bazama podataka Oracle 12c. Oracle je poznat po svojim in-memory rješenjima koja drastično ubrzavaju performanse [...]

Digit Montenegro je krajem decembra 2005. godine potpisao ugovor sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju (EAR) o razvoju Web softvera za praćenje prihoda i rashoda potrošačkih jedinica i njihov automatski unos postojeći SAP sistem za upravljanje radom državnog Trezora Ministarstva finasija RCG. Sistem nosi naziv “Revenue [...]

Centralna banka Crne Gore osnovana je u novembru 2000. godine, a otpočela sa radom 15. marta 2001. godine, kao naslednik dotadašnje Glavne republičke filijale Narodne banke Jugoslavije. CBCG je odgovorna za monetarnu politiku, uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i efikasnog platnog prometa. S obzirom [...]

Luka Bar je savremena pomorska luka koja ima međunarodnu reputaciju frekventne luke sa kvalitetnim uslugama za pretovar svih vrsta tereta. Luka Bar je izgrađen poslovni sistem koji čine uređena infrastruktura, moderan informacioni sistem, sistem kvaliteta, savremena prateća oprema i razvijen set korisničkih usluga.Ukratko, sve to doprinosi [...]

AD Plantaže su osvojile brojne nagrade na sajmovima i izložbama u našoj zemlji i u cijelom svijetu. Preko 300 zlatnih medalja i drugih sličnih priznanja čine ovu crnogorsku vinariju nadaleko poznatom. Kompanija je čuvena po proizvodnji vrhunskih vina, kao i po vrhunskom kvalitetu lozove rakije. Nadaleko [...]

Već tri decenije, Oracle proizvodi softver i servise koji omogućavaju kompanijama da u svako vrijeme imaju svježe i tačne poslovne infor-macije. I sve to po najnižoj cijeni. U Oracle-u se bave informacijom – kako upravljati njome, koristiti je, podijeliti i zaštititi. Prava informacija vodi ka [...]