Home » HP

HP StoreVirtual VSA – Virtual Storage Appliance – je softversko storidž rješenje koje se koristi da bi se od skupa heterogenih i odvojenih fizičkih diskova, koji su dio različitih servera i tradicionalnih storidža, kreirao logički jedinstven skladišni prostor. U suštini, HP StoreVirtual VSA je način da [...]

HP StoreOnce VSA je softversko definisano bekap-storage rješenje za deduplikaciju i replikaciju podataka. Implementira se kao virtual appliance čime se postiže značajna ušteda u cijeni rješenja za zaštitu podataka, jer ne zahtijeva specijalizovani hardver već resurse standardnog servera. HP StoreOnce VSA radi na VMware platformi (ESXi [...]

HP je jedan od globalnih lidera na polju storidž sistema za pohranjivanje i zaštitu podataka. Nakon popularne EVA generacije storidž sistema, koji su više od decenije bili u vrhu popularnosti na tržištu, HP je izvršio nekoliko akvizicija čime je učvrstio svoju tržišnu poziciju na polju [...]

BladeSystem Rack Servers Tower Servers Micro Servers      

Telekom Crne Gore je vodeći operator u oblasti telekomunikacija na području Republike. Kao posebno preduzece posluje od 31.12.1998. nakon razdvajanja PTT Crne Gore, koje je do tada pružalo poštanske, telegrafske i telekomunikacione usluge. Djelatnost kompanije obuhvata održavanje i eksploataciju telekomunikacionog sistema na području Crne Gore, [...]

ProMonte GSM je prvi operater mobilne telefonije u Crnoj Gori. Kompanija koja je u vlasništvu Telenora, ima jedan od tehnološki najnaprednijih informacionih sistema u Crnoj Gori, u kome su zastupljeni gotovo svi vodeći svjetski proizvođači hardvera i komunikacione opreme. Srce informacionog sistema predstavlja moćni četvoropro-cesorski AlphaServer ES45 na kome [...]

Monet GSM počeo je sa komercijalnim radom 1. jula 2000. godine. Pojavio se kao drugi operater mobilne telefonije u Crnoj Gori, četiri godine poslije već postojećeg. Isključivo svojim kvalitetom, Monet se izborio za svoje mjesto na relativno malom, ali zahtjevnom crnogorskom tržištu i presudno uticao na [...]

Početkom 2003 godine Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) raspisala je međunarodni tender za realizaciju kičme Mutliservisne gigabit MPLS WAN mreže za potrebe Ministartstva ununtrašnjih poslova Crne Gore. Na tenderu je izabrano rješenje kompanije Digit Montenegro, koje je zasnovano na komunikacionoj opremi kompanije Riverstone Networks (www.riverstonenet.com), lidera na polju [...]

Digit Montenegro je krajem decembra 2005. godine potpisao ugovor sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju (EAR) o razvoju Web softvera za praćenje prihoda i rashoda potrošačkih jedinica i njihov automatski unos postojeći SAP sistem za upravljanje radom državnog Trezora Ministarstva finasija RCG. Sistem nosi naziv “Revenue [...]