Home » ECDL

ECDL (European Computer Driving License) sertifikat je dokaz kompjuterske pismenosti i poznavanja rada na računaru, priznat svuda u svijetu. ECDL je međunarodno priznat program sertifikacije opšteg informatičkog znanja i kompjuterskih vještina koji se trenutno primjenjuje u 148 zemalja svijeta, sa preko 12 miliona učesnika. Prevashodni cilj [...]