Home » Cisco

Cisco je već više od deceniju sinonim za bezbjednost na Internetu. Već nekoliko generacija ASA Firewall uređaja širom svijeta štiti IT infrastrukturu vodećih servis provajdera, komercijalnih organizacija i državnih institucija. Kroz nove akvizicije Cisco je postojeći ASA asortiman proširio SourceFire i Meraki rješenjima i tako upotpunio [...]

Objedinjene komunikacije postaju sve značajnija investicija u organizacijama koje teže unapređenju produktivonsti i brzini odziva, uz smanjenje troškova poslovanja. Cisco omogućava konvergenciju glasa, videa i podataka kroz dijeljenu IP infrastrukturu koja omogućava jednostavniju telefonsku komunikaciju, razmjenu poruka ili audio i video konferencije. Cisco otvorena arhitektura [...]

Telekom Crne Gore je vodeći operator u oblasti telekomunikacija na području Republike. Kao posebno preduzece posluje od 31.12.1998. nakon razdvajanja PTT Crne Gore, koje je do tada pružalo poštanske, telegrafske i telekomunikacione usluge. Djelatnost kompanije obuhvata održavanje i eksploataciju telekomunikacionog sistema na području Crne Gore, [...]

ProMonte GSM je prvi operater mobilne telefonije u Crnoj Gori. Kompanija koja je u vlasništvu Telenora, ima jedan od tehnološki najnaprednijih informacionih sistema u Crnoj Gori, u kome su zastupljeni gotovo svi vodeći svjetski proizvođači hardvera i komunikacione opreme. Srce informacionog sistema predstavlja moćni četvoropro-cesorski AlphaServer ES45 na kome [...]

Internet Crna Gora je prvi i najveći Internet Service Provider (ISP) u Crnoj Gori. Uz njih su stasavale prve crnogorske net generacije i postale dio ogromne svjetske online porodice. Kompanija je počela sa komercijalnim radom 1997. godine. Većinski vlasnik Interneta Crna Gora je mađarski «Mađar Telekom». [...]

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica je od početka svog rada okrenuta klijentima i tržištu koje oni predstavljaju. Poslujući pod sloganom “Klijent je kralj”, učinili su da za sedam godina postojanja, steknu povjerenje više od 10.000 kompanija i oko 135.000 građana i da izrastu u jednu [...]

Cisco je svjetski lider u proizvodnji mrežne opreme za Internet. Cisco mrežna rješenja, bazirana na Internet protokolu (IP), su osnova Interneta i većine korporativnih, obrazovnih i vladinih mreža širom svijeta. Cisco obezbjeđuje najširi spektar rješenja za transport podataka, glasa i slike na jednoj ili između [...]