Home » Usluge » Servis

Zadatak Servisa je kvalitetno i efikasno otklanjanje svakodnevnih kvarova na hardveru računarskih sistema, periferija i mrežne opreme naših korisnika.

Naš Servis zapošljava iskusne i sertifikovane inženjere i tehničare različitih specijalnosti, sposobne da svojim znanjem i višegodišnjim iskustvom, brzo i efikasno riješe uobičajene hardverske kvarove na računarskoj i komunikacionoj opremi, kao i probleme sa softverom. Najsloženiji kvarovi, koji se ne mogu riješiti lokalno, eskaliraju se prema servisnim centrima naših partnera, prema standardnim procedurama. U praksi se pokazalo da Servis u najvećem procentu otklanja sledeće kvarove i probleme:

  • kvarove na radnim stanicama (napajanja, komponente), reinstalacija operativnog sistema i aplikativnih programa;
  • kvarove na serverima i storage sistemima;
  • kvarove na mrežnoj i komunikacionoj opremi;
  • kvarove na štampačima (čišćenje glava, mehanike, senzora, popravku elektronskih sklopova i napajanja);
  • kvarove na skenerima;
  • kvarove na ostalim periferijama;
  • kvarove na UPS-ovima;
  • čišćenje računara od virusa;
  • podešavanje različitih sistemskih parametara u operativnim sistemima i softverskim aplikacijama u cilju poboljšanja performansi.

Pored servisnih intervencija, Servis vrši i nadogradnju računara i servera proširenjem kapaciteta ili zamjenom postojećih resursa novim (memorija, diskovi, grafičke kartice, adapteri, itd).

Servisne intervencije vrše se u prostorijama Servisnog centra, a u zavisnosti od situacije i na lokaciji korisnika. Sve servisne intervencije ovjeravaju se radnim nalozima i tarifiraju se prema Cjenovniku servisnih usluga, osim u slučajevima kada je Ugovorom o servisnom održavanju specificirano drugačije.