Home » Partneri » Oracle

_oracleVeć tri decenije, Oracle proizvodi softver i servise koji omogućavaju kompanijama da u svako vrijeme imaju svježe i tačne poslovne infor-macije. I sve to po najnižoj cijeni. U Oracle-u se bave informacijom – kako upravljati njome, koristiti je, podijeliti i zaštititi. Prava informacija vodi ka dobroj odluci, a dobra odluka ka dobrom poslovanju. Upravo ovo je razlog što su mnoge velike kompanije povjerile brigu o informacijama Oracle-u.

Današnje kompanije oslanjaju se na informacione tehnologije, a da bi one bile maksimalno iskorišćene, u Oracle-u se vode sa tri osnovna principa: uprostiti, standardizovati i automatizovati. Oracle-ova informaciona arhitektura konsoliduje sve kompanijske informacije u jednu bazu, i na taj način obezbjeđuje jasnu i tačnu sliku o svakom klijentu, svakom proizvodu i usluzi, i o svakoj transakciji.

oracleKompatibilnost svih IT komponenti je važna – ona omogućava razmjenu i dijeljenje informacija kroz čitavu kompaniju, kroz svaki sektor. Ranije aplikacije su bile vezane samo za određeni zadatak i obezbjeđivale samo djelimičnu automatizaciju procesa, a rezultati su bili raspoređeni svuda, onemogućavajući dalju automatizaciju na globalnom nivou. Oracle-ov softver omogućava cjelokupan pregled onoga što se dešava u kompaniji, u svakom trenutku. Menadžment kompletne infrastrukture vrši se sa jednog mjesta, posmatrajući je kao jedan računarski sistem što smanjuje broj potrebnih administratora sistema.

Oracle Database je najpopularniji softver za prikupljanje, organizaciju i zaštitu informacija, koji obezbjeđuje visoke performanse, skalabilnost, dostupnost, sigurnost i pristupačne je cijene.

Da bi proširili dostupnost edukacije, a time i mogućnosti profesionalnog napredovanja, kompanija je osnovala Oracle University. Pored online biblioteke sa literaturom za sticanje potrebnih znanja, postoje i training centri širom svijeta, gdje je obezbijeđena obuka, kao i uslovi za polaganje ispita i dobijanje svjetski priznatih sertifikata.