Home » Reference » Državna uprava » Ministarstvo finansija RCG – SAP održavanje

Digit Montenegro je potpisao trogodišnji ugovor sa Ministarstvom finansija za pružanje konsultantskih usluga za podršku SAP sistemu koji upravlja radom Trezora Ministarstva. Ovaj sistem je implementiran 2003. godine u okviru projekta podrške reformi državne uprave, koji je finansirala Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR). Ugovor podrazumijeva on-site podršku tokom prve godine, transfer znanja i unapređenje i efikasnije korišćenje kastomizovanog SAP paketa. Preko ovog sistema obavljaju se sva plaćanja iz budžeta Republike.

Partneri na ovom projektu su kompanije Infostream i Aicon Yugoslavia.