Home » Usluge » Konfigurisanje opreme

Kupovinom računarske ili komunikacione opreme, rješavate jedan dio problema. Drugi dio problema predstavlja pravilno instaliranje i konfigurisanje kupljene opreme. Zavisno od složenosti uređaja ili softvera, funkcije i okruženja u kome se vrši integracija u sistem, konfigurisanje opreme sa podešavanjem radnih parametara često nije jednostavna stvar. Za instaliranje i konfigurisanje servera, serverskih operativnih sistema, firewall-a, IDS sistema, IP telefonije, antivirus softvera, itd, potrebno je znanje i iskustvo u radu sa ovakvom opremom i implementaciji rješenja zasnovanih na ovakvoj opremi.

Naš tim sertifikovanih inženjera i konsultanata osposobljen je za instaliranje i konfigurisanje opreme različitih proizvođača računarske i komunikacione opreme i njenu integraciju u Vaš produkcioni sistem.

Usluge konfigurisanja opreme i softvera tarifiraju se po radnom satu inženjera ili tehničara i evidentiraju se radnim nalogom koji ovjerava ovlašćeno lice klijenta. Pored usluge, tarifira se i utrošak goriva radi dolaska stručnog lica na lokaciju klijenta. Za usluge van Podgorice, vrijeme provedeno u putu, takođe se računa kao vrijeme koje se tarifira kao radni sat.

Za sve specifične zahtjeve po pitanju instaliranja i konfigurisanja računarske, komunikacione opreme ili softvera, molimo da nas kontaktirate.