Systems-Management

Efikasan alat za upravljanje informacionom bezbjednošću

Administracija informacione bezbjednosti nije jednostavan zadatak, naročito ako koristite više menadžment rješenja od različitih vendora. U tom smislu Kaspersky Systems Management vam omogućava širok opseg kontrole i upravljanja bezbjednošću informacija – jednim proizvodom upravljanim sa jedne konzole upravljate informacionom bezbjednošću cjelokupne organizacije.

Preuzmite opis proizvoda u PDF formatu

Karakteristike

Jedno rješenje za višestruke IT menadžment zadatke
Kaspersky Systems Management kombinuje niz funkcionalnosti: upravljanje ažuriranjima operativnih sistema i aplikacija i kontrolu pristupa mreži, tako da nije potrebno da kupujete i administrirate nekoliko odvojenih menadžment rješenja koja mogu zahtjevati višestruke i nekompatibilne administratorske konzole.

Brza instalacija, jednostavno upravljanje
Kaspersky Systems Management je prekonfigurisan i spreman za rad čim se instalira u mreži.

Zaštita poslovanja od IT prijetnji
Centralizovana konzola vam omogućava da automatizujete ažuriranje aplikacija i operativnih sistema, kao i kontrolu pristupa svakog uređaja mreži i korporativnim podacima.

Raste sa vašim biznisom 
Mnoga menadžment rješenja zahtijevaju čestu nadgradnju, a ne rijetko i migraciju na drugi menadžment sistem, kad sistem pređe određeni broj korisnika. Sa Kasperskim to nije slučaj: on će vas podržati u širenju biznisa bez potrebe prelaska na nove skuplje sisteme.

Mobile Device Management (MDM)
Flexibilni konfiguracioni alati vam omogućavaju da kontrolišete koje aplikacije mogu biti pokrenute na mobilnim uređajima. Možete kreirati različite polise za specifične grupe korisnika ili individualne korisnike unutar informacionog sistema vaše organizacije.

Upravljanje ranjivostima i ažuriranjima aplikacija i operativnih sistema
Kaspersky Systems Management može automatski da identifikuje ranjivosti i distribuira potrebna ažuriranja aplikacija i operativnih sistema, kako bi održao stabilnost i bezbjednost vašeg informacionog sistema. U tom cilju sarađuje sa Microsoft WSUS bazom i koristi sopstvenu bazu ranjivosti. Nakon ažuriranja generiše se detaljan izvještaj o izvršenim ažuriranjima. Kaspersky Systems Management može regularno da sinhronizuje podatke o raspoloživim Microsoft ažuriranjima i hotfixes-evima a zatim ih distribuira kroz vašu mrežu. Za ostale aplikacije informacije o novim ažuriranjima se preuzimaju sa Kaspersky servera. Ako neki update nije uključen, administrator ga može dodati ručno.

Upravljanje inventarom – hardver, softver i licence
Ovim proizvodom možete centralizovano prikupiti informacije o cjelokupnom hardveru i softveru u vašem informacionom sistemu. Svi uređaji na mreži se automtaski detektuju i formira se inventarska baza sa svim potrebnim podacima. Sav softver na mreži se takođe detektuje, tako da administratori imaju kompletan  inventar softvera koji se koristi u informacionom sistemu, kao i mogućnost da blokiraju neautorizovane aplikacije. Licence se takođe evidentiraju automatski, tako da možete pratiti kad im ističe datum važenja. .

Centralizovana instalacija operativnih sistema
Kaspersky Systems Management automatizuje kreiranje i kloniranje imidža operativnih sistema, čime štedi ogromno vrijeme za njihovu instalaciju na udaljenim lolacijama. Imidži se čuvaju u posebnom inventaru tako da im se može pristupiti tokom instalacije. Instalacija na radnim stanicama može biti izvršena sa PXE (Preboot eXecution Environment) servera koji su prethodno korišćeni na mreži, ili preko Kaspersky Systems Management funkcija.

Jednostavna migracija na Windows 8
Kaspersky Systems Management vam pomaže da pojednostavite migraciju na Windows 8.

Upravljanje distribucijom i instalacijom aplikacija
Kaspersky Systems Management omogućava optimizovanu distribuciju aplikativnog softvera, a proces instalacije je transparentan za korisnike. Možete izabrati kad ćete izvršiti distribuciju softvera: u radnom vremenu ili van radnog vremena. Za neke instalacije administratori mogu specificirati dodatne parametre u cilju kastomizacije procesa daljinske instalacije softvera.

Daljinska dijagnostika i rješavanje problema
Sa daljinskim pristupom bilo kojem računaru na vašoj mreži, Kaspersky Systems Management vam pomaže da olakšate posao administratorima i smanjite mrežni saobraćaj. Preko bezbjedne daljinske konekcije na bilo koji korisnički računar, Kaspersky Systems Management vam pomaže da probleme otkrijete i riješite brzo i efikasno, uz minimalne troškove.

Optimizacija saobraćaja na mreži
Kad instalirate novi ili ažurirate postojeći softver na računarima na udaljenoj lokaciji, jedna radna stanica na toj lokaciji može da radi kao “update agent” za sve računare na toj lokaciji, kako bi se smanjio saobraćaj kroz mrežu.

Kontrola pristupa mreži (Network Amission Control – NAC)
Kad neko donese svoj mobilni uređaj na vašu lokaciju i poveže ga u mrežu, Kaspersky Systems Management može da spriječi da se virusi sa tog uređaju unesu u mrežu. Novi uređaj će biti automatski otkriven i provjeren da li je usaglašen korporativnim bezbjednosnim polisama i ako nije može mu se zabraniti pristup mreži. Ukoliko je mu potreban samo Internet pristup, on mu može biti dodijeljen preko zaštićenog “Captive Portala”.

Aplikacije sadžane u paketu

Unutar ovog paketa sadržane su sledeće aplikacije:

Provjerite sistemske zahtjeve klikom na link iznad.

Kaspersky Security for Mail Server se može kupiti kao zaseban proizvod odnosno kao Targeted rješenje, ili kao sastavni dio paketa Kaspersky TOTAL Security for Busines i Kaspersky Endpoint Security for Busines | Advanced.

Na vrh ↑