Home » Reference » Privreda » Javno preduzeće Željeznice Crne Gore

Javno preduzeće Željeznice Crne Gore potpisalo je 1998. godine sa Digit Montenegrom ugovor o izgradnji Informacionog sistema. Projekat je Željeznicama omogućio efikasniju kontrolu poslovanja i praćenja finansija. U okviru projekta realizovana je prva optička LAN mreža u Crnoj Gori, koja je obuhvatila Upravnu zgradu i Željezničku stanicu.

Softversko rješenje PoIS implementirano je na HP AlphaServeru . PoIS je integrisao robne, materijalne i finansijske tokove preduzeća u jedinstven Informacioni sistem, omogućivši veću efikasnost i kontrolu poslovanja kompanije.