Home » Rješenja » Bekap podataka » EMC Avamar

EMC Avamar omogućava brz i efikasan bakap i oporavak podatakoa kroz kompletno softverko i hardversko rješenje. Koristeći integrisanu variable-length deduplication technologiju, koja deduplicira, kompresuje i kriptuje podatke prije slanja kroz mrežu do odredišta, Avamar omogućava brz dnevni full bekap u virtuelnom okruženju, udaljenim lokacijama, enterprise aplikacijama, network-attached storage (NAS) serverima i desktop/laptop računarima. Blokovi podataka koji su već smješteni na odredište se više nikad ne bekapiraju.

Icon: Stopwatch

BRŽI BEKAP I OPORAVAK

Avamar koristi variable-length deduplikaciju, koja značajno redukuje vrijeme bekapa tako što samo kopira jedinstvene dnevne promjene, dok dnevni full bekap koristi samo za brzi oporavak u jednom koraku.

Icon: Two Server Stacks Connected

OPTIMIZOVANI BANDWIDTH

Deduplicirani bekap šalje samo promijenjene blokove, čime se redukuje mrežni saobraćaj, tako da se postojeće postojeće LAN i WAN mreže mogu koristiti za remote bekap i oporavak podataka, a da se ne zaguši mrežni saobraćaj korisnika koji koriste produkcione aplikacije i Internet.

Icon: Globe with Central Distribution Point and Multiple Nodes

ONE-STEP RECOVERY

Svaki Avamar bekao je full bekap, što pojednostavljuje oporavak podataka koji se u praksi može izvršiti bukvalno samo jednim klikom i u jednom koraku.

Icon: EMC Security Badge

VISOKA POUZDANOST

Avamar Data Store karakteriše redundantno napajanje i mrežni interfejs, redundant array of independent disks (RAID), i patentirana redundant array of independent nodes (RAIN) technologija, koja omomgućava neprekidni dostup do podataka. Dnevne provjere sistema osiguravaju oporavak podataka kad god se za to ukaže potreba.

Icon: EMC and Marker on Whiteboard

FLEXIBILNA IMPLEMENTACIJA

Avamar Data Store može da skalira do 124 TB dedupliciranog kapaciteta. Za dodatne performanse i skalabilnost Avamar može biti implementiran kao integrisano rješenje sa EMC Data Domain sistemima.

AVAMAR DATA STORE

Avamar Data Store je dio integrisanog Avamar rješenja koje se kombinuje sa EMC sertifikovanim namjenskim bekap sistemima i Avamar deduplication backup i recovery sofverom, u potpuno integrisano, skalabilno, prepakovano rješenje.Preuzmite Avamar Data Store data sheet.

Za informacije o cijenama i načinima licenciranja EMC Avamar paketa, molimo Vas da kontaktirate našu službu prodaje na telefon +382-20-662-616 ili email: prodaja@digit.me