Home » Proizvodi » Serveri » Dell PowerEdge VRTX

Dell PowerEdge VRTX je hibridni sistem za mala i srednja preduzeća, koji u sebi sadrži do 4 blade servera i storidž sistem. Opremljen bešumnim ventilatorima može biti neprimjetan u kancelariskom okruženju u formi tower sistema, a u data centrima kao rek server. Integrisani storidž se može virtuelizovati i integrisati sa VMware vSphere okruženjem, tako da cio prostor može biti podijeljen na virtuelne diskove koji se mogu dodjeljivati blade serverima pojedinačno ili agregirano kao virtuelni disk pool. Mrežna komunikacija servera međusobno i sa okruženjem odvija se preko integrisanog sviča koji ima do 16 internih gigabitnih portova i 8 eksternih, ili 4 10-gigabitnih portova, a moguća je agregacija na samo jedan Ethernet link čime se smanjuje potreban broj kablova i olakšava administracija. VRTX je revolucionarno rješenje, koje za razliku od klasičnih blade servera koji koriste skupe mezzanine kartice, koristi standardne PCI kartice za proširenja po potrebi.

Dell PowerEdge VRTX Pass-Through Module

Dell PowerEdge VRTX Ethernet Switch Module