Home » w_footer

Bez obzira na bezbjednosne mjere koje banke standardno primjenjuju, korisnici eBanking aplikacija i dalje bivaju mete organizovanog kriminala koji koristi napredne sofisticirane tehnike u cilju kompromitacije online i mobilnih bankarskih servisa, kao što su: redirekcija klijentskih transakcija na lažne web sajtove, krađa klijentskih naloga i [...]

Superiorna zaštita virtuelizovane infrastrukture Svrha virtuelizacije je da se maksimalno iskoriste resursi IT infrastrukture, omogući jednostavnije održavanje i efikasnija zaštita podataka i brža dostupnosti sistema u slučaju kvarova i katastrofa. Međutim, većina anti-malware proizvoda zasnovanih na tradicionalnim agentima koji se izvršavaju na operativnim sistemima, nijesu dobro prilagođeni [...]

Zaštita za Windows, Novel Netware i Linux Pouzdana zaštita fajlova na serverima je od ključnog značaja za poslovanje, jer samo jedan inficirani fajl na korporativnom serveru može da se proširi kroz mrežu do svakog umreženog računara. Adekvatna zaštita servera eliminiše opasnost da se maliciozni kod [...]

Rješenje za Exchange, Linux i Domino Značaj email komunikacije poslovanje nije potrebno posebno isticati, jer se to danas podrazumijeva. Email je postao glavni komunikacioni kanal u savremenom poslovanju, ali takođe i glavni kanal za distrubuciju malicioznog koda u korporativne informacione sisteme. Napadi virusa mogu uzrokovati [...]

Osnovno rješenje za zaštitu poslovanja Kaspersky Endpoint Security for Busines | Core je po funkcionalnosti sledeći iza Kaspersky Endpoint Security for Busines | Select paketa i sadrži zaštitu samo za radne stanice i Centralizovanu menadžment konzolu. Za poslovne sisteme koji zahtijevaju vrhunsku zaštitu radnih stanica, Kaspersky [...]

Klasično rješenje za zaštitu poslovanja Kaspersky Endpoint Security for Busines | Select je po funkcionalnosti sledeći iza Kaspersky Endpoint Security for Busines | Advanced paketa, a od njega se razlikuje po tome što ne uključuje Centralizovani sistemski menadžment i Enkripciju podataka. Sve ostale funkcionalnosti su iste kao u [...]

  Optimalno rješenje za zaštitu poslovanja Kaspersky Endpoint Security for Busines | Advanced je po funkcionalnosti sledeći iza  Kaspersky TOTAL Security for Business paketa, a od njega se razlikuje po tome što ne uključuje zaštitu mail servera, koralaboracionih servera i Internet gejtveja. Sve ostale funkcionalnosti su iste kao [...]

Za informacionu bezbjednost malih preduzeća Kaspersky Small Office Security je proizvod posebno dizajniran za mala preduzeća, jednostavan za instalaciju, konfiguraciju i korišćenje. Preko njega možete upravljati kompletnom mrežnom bezbjednošću sa jednog PC računara, izvršavajući administratorske poslove u cilju zaštite poslovnog integriteta i povjerljivih informacija vašeg preduzeća. [...]