Home » Reference » Državna uprava

Početkom 2003 godine Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) raspisala je međunarodni tender za realizaciju kičme Mutliservisne gigabit MPLS WAN mreže za potrebe Ministartstva ununtrašnjih poslova Crne Gore. Na tenderu je izabrano rješenje kompanije Digit Montenegro, koje je zasnovano na komunikacionoj opremi kompanije Riverstone Networks (www.riverstonenet.com), lidera na polju [...]

Digit Montenegro je potpisao trogodišnji ugovor sa Ministarstvom finansija za pružanje konsultantskih usluga za podršku SAP sistemu koji upravlja radom Trezora Ministarstva. Ovaj sistem je implementiran 2003. godine u okviru projekta podrške reformi državne uprave, koji je finansirala Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR). Ugovor podrazumijeva [...]

Digit Montenegro je krajem decembra 2005. godine potpisao ugovor sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju (EAR) o razvoju Web softvera za praćenje prihoda i rashoda potrošačkih jedinica i njihov automatski unos postojeći SAP sistem za upravljanje radom državnog Trezora Ministarstva finasija RCG. Sistem nosi naziv “Revenue [...]