Home » Reference » Bankarstvo

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica je od početka svog rada okrenuta klijentima i tržištu koje oni predstavljaju. Poslujući pod sloganom “Klijent je kralj”, učinili su da za sedam godina postojanja, steknu povjerenje više od 10.000 kompanija i oko 135.000 građana i da izrastu u jednu [...]

Centralna banka Crne Gore osnovana je u novembru 2000. godine, a otpočela sa radom 15. marta 2001. godine, kao naslednik dotadašnje Glavne republičke filijale Narodne banke Jugoslavije. CBCG je odgovorna za monetarnu politiku, uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i efikasnog platnog prometa. S obzirom [...]