Home » Reference » Privreda » AD Plantaže Podgorica

AD Plantaže su osvojile brojne nagrade na sajmovima i izložbama u našoj zemlji i u cijelom svijetu. Preko 300 zlatnih medalja i drugih sličnih priznanja čine ovu crnogorsku vinariju nadaleko poznatom. Kompanija je čuvena po proizvodnji vrhunskih vina, kao i po vrhunskom kvalitetu lozove rakije. Nadaleko su poznata njihova vrhunska vina i rakije kao sto su: Vranac, Vranac Pro Corde, Merlot, Cabernet (crna vina), Krstač, Chardonnay, Sauvignon, Podgoricko bijelo (bijela vina) kao i Crnogorska lozova rakija, Prvijenac i Kruna.

AD Plantaže, posjeduju najveći vinograd u Evropi. Na ukupnoj površini od 2000 hektara zasnovana je proizvodnja vinograda sa dominantnom, autohtonom vinskom sortom Vranac. 15 hiljada tona vinskog grozđa sliva se u podrume kapaciteta 25 miliona litara. Savremena tehnologija, oslonjena na tradiciju i umijeće stručnjaka, daje vrhunske proizvode prepoznatljive na domaćem i inostranom tržištu.

Krajem oktobra 2004. godine Digit Montenegro je sa AD Plantaže potpisao ugovor o izgradnji savremenog informacionog sistema. Projektom je obuhvaćena: implementacija ERP softverskog rješenja za upravljanje poslovanjem kompanije, izgradnja LAN mreža u Upravnoj zgradi i udaljenim objektima, povezivanje optikom objekata u krugu fabrike, povezivanje lokacija na Ćemovskom polju Wireless linkovima u jedinstven informacioni sistem i edukacija korisnika za korišćenje Microsoft Office i FIS paketa.

Softversko ERP (Enterprise Resource Planning) rješenje FIS (Financial and Industrial Systems), višestruko provjereno na brojnim referencama u Srbiji i Crnoj Gori, implementirano je u rekordnom roku za svega tri mjeseca. 1. marta 2005. godine sistem je počeo sa radom i kompletno poslovanje AD Plantaže je prebačeno na praćenje kroz novi informacioni sistem. Ovaj sistem obezbjeđuje planiranje, upravljanje, izvršenje, praćenje i integraciju svih robnih, materijalnih i finansijskih tokova kompanije, kao i upravljanje procesom proizvodnje i održavanjem tehničkih sredstava.

FIS rješenje je bazirano na Oracle 10g platformi. Sistem čini 6 HP ProLiant rek servera pod Windows 2000 Server operativnim sistemom: Oracle Server baze podataka, Oracle Aplikativni server, Oracle infrastrukturni server, dva domen kontroler servera za Aktivni Direktorijum koji rade u fail-over konfiguraciji i e-mail/proxy server. Pristup Internetu i VPN kontroliše Juniper NetScreen VPN Firewall. U sistemu su putem Microsoft Active Directory tehnologije implementirane bezbjedonosne polise i procedure koje omogućavaju centralnu administraciju cijelog sistema sa jednog mjesta. Za antivirus zaštitu zadužen je Kaspersky Antivirus, a za štampu dokumenata vrhunski Kyocera laserski štampači.

Sistemom FIS obuhvaćeni su sledeći podsistemi:

– Administracija IS-a
– Klasifikacije
– Nabavka
– Upravljanje zalihama
– Upravljanje proizvodnjom
– Prodaja
– Kontrola kvaliteta
– Upravljanje kapitalom
– Upravljanje kadrovima
– Obračun zarada zaposlenih
– Održavanje