Home » Reference » Telekomunikacije » ProMonte GSM

ProMonte GSM je prvi operater mobilne telefonije u Crnoj Gori. Kompanija koja je u vlasništvu Telenora, ima jedan od tehnološki najnaprednijih informacionih sistema u Crnoj Gori, u kome su zastupljeni gotovo svi vodeći svjetski proizvođači hardvera i komunikacione opreme.

Srce informacionog sistema predstavlja moćni četvoropro-cesorski AlphaServer ES45 na kome se u klaster konfiguraciji sa dva noda u paralelnom režimu rada procesira billing sistema za naplatu. Ovaj klaster predstavlja već treću generaciju AlphaServera koji uspješno rade u ProMonteu od početka poslovanja i koje je isporučio Digit Montenegro.

Cio sistem, sastavljen od desetina servera različitih proizvođača, pod različitim operativnim sistemima i bazama podataka, smješta ključne informacije o poslovanju kompanije na moćni HP EVA5000 Enterprise Virtual Array Storage sistem, čiji se kapacitet mjeri terabajtima. Obilje servisa koji su na raspolaganju korisnicima mobilne telefonije, takođe koriste usluge ovog Storage sistema. EVA5000 predstavlja sam tehnološki vrh na polju zaštite i fleksibilnosti smještaja velikih količina podataka, generisanih od strane različitih serverskih platformi i operativnih sistema. Ovaj sistem je Digit Montenegro isporučio kompaniji ProMonte.

Digit Montenegro je takođe isporučio prvi HP Integrity Superdome Server u Srbiji i Crnoj Gori. HP Superdome Integrity je zasnovan na modernoj i naprednoj Intel Itanijum 2 procesorskoj tehnologiji, a podržava i nešto starije PA-RISC procesore. Osnovne prednosti ove serverske arhitekture ogledaju se u vrhunskim perfomansama, velikoj skalabilnosti (proširivosti) sistema i visokoj pouzdanosti u radu. Serveri ove klase trenutno mogu podržati od 1 pa do čak 128 procesorskih jezgara (CPU) i 1 TB RAM memorije, a mogu biti pokretani sa više različitih operativnih sistema: HP-UX, Windows 2003 Datacentar Edition, Linux i OpenVMS.

Integrity Superdome se može koristiti za čitav spektar najzahtjevnijih poslova počev od konsolidacije aplikacija i multidimenzionalne analize podataka (data-warehousing) pa do najkomplikovanijih tehničkih proračuna (high-perfomanse technical computing – HPTC) koji zahtijevaju visoke perfomanse računarskih sistema.

Informacioni sistem kompanije ProMonte povezan je LAN mrežom zasnovanoj na Cisco Catalyst svičevima, koje je isporučio Digit Montenegro, a kičma mreže radi u fail-over konfiguraciji preko HSRP protokola.