Home » Proizvodi » Operativni sistemi » Windows Server 2012 R2

Najnovija verzija Microsoftovog serverskog operativnog sistema Windows Server 2012 R2 donosi niz unapređenja i funkcionalnosti posebno dizajniranih za rad u cloud okruženju, tako da zasluženo nosi naziv Serverska i Cloud platforma. Od novih funkcionalnosti ističemo unaprijeđeni Hyper-V koji sada po performansama i funkcionalnostima potpuno prati najnoviju verziju VMware vSphere 5.5 paketa, a u nekim detaljima ga čak i prevazilazi. Tu su još i Storage Spaces za agregaciju i virtuelizaciju diskovnog prostora na serverima u klasteru i kreiranje softverski definisanog dijeljenog storidža, zatim generacija 2 virtuelnih mašina, online promjena kapaciteta virtuelnih diskova, Live export virtuelnih mašina, automatska aktivacija virtuelnih mašina, brža live migracija virtuelnih mašina, Multi-site VM replica, kompatibilnost sa Windows Azure IaaS servisima i mnogi drugi noviteti.

Za informacije o cijenama i načinima licenciranja Windows Server 2012 R2 paketa, molimo Vas da kontaktirate našu službu prodaje na telefon +382-20-662-616 ili email: prodaja@digit.me