Home » Rješenja » Virtuelizacija & Cloud » Microsoft Azure

Microsoft Azure je Cloud platforma za izgradnju softverski definisanih data centara i Microsoft koncept Cloud servisa, koju čine: Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) i Software as a Service (SaaS). Azure je “Pay as You Go” servis, na kojem možete zakupiti prostor i resurse za potrebe vašeg privatnog, javnog ili hibridnog Cloud-a. Na raspolaganju vam je plan resursa koje plaćate na mjesečnom nivou, prema količini zakupljenih virtuelnih resursa. Možete zakupiti virtuelnu mašinu (server) željenih kapaciteta, storidž prostor koji može čak biti i geo kolociran (na dva kontinenta) radi veće otpornosti na otkaze, izabrati operativni sistem, bazu podataka, razvojne alate, bekap servis, ili jednostavno zakupiti samo prostor za hosting web sajtova. Plaćate samo ono što realno koristite i to kao operativni trošak, ne vodeći računa o hardveru, mreži i bezbjednosti koji su uključeni kao servis. Interesuju vas samo performanse, odnosno SLA.

Azure

Za informacije o cijenama zakupa Microsoft Azure Cloud servisa, molimo Vas da kontaktirate našu službu prodaje na telefon +382-20-662-616 ili email: prodaja@digit.me