Home » Reference » Telekomunikacije » Telekom Crne Gore – LAN mreža u novoj upravnoj zgradi

Početkom 2006. godine Digit Montenegro je uspješno i u predviđenom roku završio projekat pasivnog razvoda LAN mreže u novoj zgradi Telekoma Crne Gore. Projektom je obuhvaćena instalacija i terminacija 96 optičkih vlakana 50/125 mikrona, 67593 m FTP kablova, kao i 2742 priključna mjesta za povezivanje računara, IP telefona i ostale računarske i komunikacione opreme. Instalisani kablovi i priključna mjesta su proizvodi kompanije Btcino, a rek ormari, peč paneli i organizatori kablova su prozivodi kompanije Digitus. Cijela infrastruktura je atestirana na kategoriju 6 testerom Agilent Wire Scope, o čemu je investitoru izdat odgovarajući sertifikat.

Nova LAN infrastruktura pokriva potrebe i ostale dvije članice Telekom Grupe: Monet i Internet Crna Gora.