Home » Zimbra

Zimbra Collaboration je open source email i kolaboraciono rješenje koje se koristi u preko 5000 kompanija i institucija u svijetu i koje koristi preko 100 miliona korisnika u 140 zemalja. Zimbra uključuje kompletan emal, adresar, kalendar, razmjenu fajlova i zadataka, a može se koristiti kroz Zimbra Web klijent, MS [...]