Home » Windows Azure

Microsoft Azure je Cloud platforma za izgradnju softverski definisanih data centara i Microsoft koncept Cloud servisa, koju čine: Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) i Software as a Service (SaaS). Azure je “Pay as You Go” servis, na kojem možete zakupiti [...]