Home » WhatsUP Gold

WhatsUP Gold je familija proizvoda za upravljanje IT infrastrukturom kompanije Ipswitch. WhatsUP Gold omogućava da imate jasan pregled šta se dešava na LAN ili WAN mreži, pregled mrežnih uređaja, servera, virtuelnih mašina i ostalih nodova na mreži, kao i aplikacija, korišćenjem Layer 2 i 3 mrežnih [...]