Home » VUE

Pearson VUE je vodeći globalni testni provajder za online testiranje u informacionim tehnologijama, akademske, government i profesionalne programe testiranja. Pearson VUE obezbjeđuje kompletan skup usluga od razvoja testova do upravljanja podacima i isporučuje testove kroz sveobuhvatu i sigurnu mrežu testnih centara u 175 zemalja. Digit [...]

VUE