Home » VMware

VMware vShpere je vodeće softversko rješenje za virtuelizaciju data centara i izgradnju Cloud infastrukture. Kao kompanija kaja praktično otkrila svijet virtuelizacije, VMware danas ima najviše korisnika u svijetu u ovoj oblasti. VMware je uveo pojam virtuelne mašine koja predstavlja softverski model ili apstrakciju hardvera kojeg kontroliše [...]

VMware vCloud Suite je platforma za izgradnju Cloud sistema zasnovanih na vSphere tehnologiji. vCloud Suite sadrži: vSphere, vCenter Site Recovery Manager, vCloud Networking and Security, vCloud Automation Center, vCenter Operations Management Suite i vCloud Director. vCloud Suite je osnova za kreirane softverski definisanih data centara u kojima [...]