Home » SAP

Digit Montenegro je potpisao trogodišnji ugovor sa Ministarstvom finansija za pružanje konsultantskih usluga za podršku SAP sistemu koji upravlja radom Trezora Ministarstva. Ovaj sistem je implementiran 2003. godine u okviru projekta podrške reformi državne uprave, koji je finansirala Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR). Ugovor podrazumijeva [...]

Digit Montenegro je krajem decembra 2005. godine potpisao ugovor sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju (EAR) o razvoju Web softvera za praćenje prihoda i rashoda potrošačkih jedinica i njihov automatski unos postojeći SAP sistem za upravljanje radom državnog Trezora Ministarstva finasija RCG. Sistem nosi naziv “Revenue [...]

Decenijama jedna od najvećih kompanija za promet naftnih derivata u bivšoj Jugoslaviji, Jugopetrol Kotor je uvijek bio sinonim za kvalitet i dobro poslovanje. U cilju unapređenja efikasnosti i prevazilaženja problema 2000. godine na starom sistemu, Jugopetrol je sa Digit Montenegrom potpisao ugovor o izgradnji novog informacionog sistema [...]