Home » PortIS

Luka Bar je savremena pomorska luka koja ima međunarodnu reputaciju frekventne luke sa kvalitetnim uslugama za pretovar svih vrsta tereta. Luka Bar je izgrađen poslovni sistem koji čine uređena infrastruktura, moderan informacioni sistem, sistem kvaliteta, savremena prateća oprema i razvijen set korisničkih usluga.Ukratko, sve to doprinosi [...]