Home » Hyper-V

Microsoft Hyper-V je sastavni dio Windows Server 2012 R2 platforme. Znatno unaprijeđen u odnosu na prethodne verzije, novi Hyper-V R2 predstavlja stabilnu i robustnu virtuelizacionu platformu koja dobije sve više poklonika, posebno zbog povoljnosti licenciranja Windows Server guest operativnih sistema na virtuelnim mašinama. Novi Hyper-V sada [...]