Home » Reference » Telekomunikacije » Monet GSM

Monet GSM počeo je sa komercijalnim radom 1. jula 2000. godine. Pojavio se kao drugi operater mobilne telefonije u Crnoj Gori, četiri godine poslije već postojećeg. Isključivo svojim kvalitetom, Monet se izborio za svoje mjesto na relativno malom, ali zahtjevnom crnogorskom tržištu i presudno uticao na to da mobilno telefoniranje izađe iz zone luksuza malog broja privilegovanih.

Od samog početka Monet ima visoke standarde koji se ostvaruju na svim nivoima i u tome leži njegov najveći kvalitet. Poslovna politika kompanije bazira se na principima profesionalne efikasnosti i top kvaliteta.

Danas je Monet moderna kompanija sa 173 zaposlena. Signal 067 pokriva teritoriju na kojoj živi 99% stanovništva, imamo oko 1.500 prodajnih mjesta u Crnoj Gori. Kontinuirano širimo mrežu svojih roaming partnera širom svijeta.

Monet je mreža koja prati svjetske trendove u svijetu mobilnih komunikacija i kontinuirano obezbjeđuje nove, napredne servise. U tom cilju Monet je investirao u nabavku moćnog HP EVA5000 Enterprise Virtual Array Storage sistema. Bekap sistema obavlja se pomoću HP Tape Library sistema, a cjelokupnim automatizovanim bekap procesom upravlja HP Data Protector softver.