Home » Reference » Državna uprava » Ministarstvo finasija RCG – Revenue Expenditure Entry System (REES)

Digit Montenegro je krajem decembra 2005. godine potpisao ugovor sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju (EAR) o razvoju Web softvera za praćenje prihoda i rashoda potrošačkih jedinica i njihov automatski unos postojeći SAP sistem za upravljanje radom državnog Trezora Ministarstva finasija RCG. Sistem nosi naziv “Revenue Expenditure Entry System (REES)”. REES rješenje je zasnovano na Oracle 10g platformi, a pokreće ga par HP Itanium2 servera i HP EVA 4000 Storage System. Ukupna vrijednost investicije je 126.489,45 €.

Partneri na ovom projektu su kompanije Infostream i Aicon Yugoslavia.