Home » Partneri » Microsoft

Microsoft-Logo-2012Microsoft je svjetski informatički gigant o kome nije potrebno mnogo govoriti. Od svog osnivanja, 1975. godine, Microsoft korporacija razvija, proizvodi, prodaje i održava brojne softverske proizvode. Kompanija ima preko 100 000 zaposlenih u čitavom svijetu. Sjedište Microsoft-a se nalazi u Redmondu, Washington, USA.

Microsoft softver obuhvata skalabilne operativne sisteme za servere, personalne računare i inteligentne uređaje, server aplikacije za klijent/server okruženja, aplikacije za povećanje produktivnosti i alate za razvoj softvera.

U sklopu Microsoft-a je i mreža MSN koja pruža razne usluge i servise u saradnji sa kompanijama koje se bave telekom biznisom i interaktivnim digitalnim sistemima.

Microsoft takođe licencira korisnički softver, prodaje hardver, pruža konsultantske usluge, obučava i sertifikuje sistem integratore i firme koje se bave razvojem softvera, istražuje i razvija napredne tehnologije za buduće sofverske proizvode.

Microsoft ima četiri proizvodna segmenta:

– Desktop i Enterprise softver i servisi,

– Korisnički softver,

– Usluge i uređaji i

– ‘Consumer Commerce Investments’

Saradnja sa kompanijom kao što je Microsoft od izuzetnog je značaja za Digit Montenegro. Poštujući činjenicu da rad sa najmodernijim informacionim tehnologijama zahtijeva njihovo vrhunsko poznavanje, Digit Montenegro je uložio značajne napore u formiranje neophodne kadrovske osnove koja omogućava ulazak u oblast saradnje sa Microsoft-om. Tako je Digit Montenegro 6. septembra 2001. godine postao prvi Microsoft Certified Partner u Crnoj Gori. Status MCP označava firmu koja je sertifikovana da svojim klijentima može da ponudi vrhunske Microsoft tehnologije kroz projektovanje, konsultantske usluge, razvoj, održavanje, help desk podršku, softverske pakete, usluge hostinga, obuku i druge servise na visokom nivou.

Korak dalje u razvoju partnerstva sa Microsoft-om predstavlja dobijanje statusa sertifikovanog centra za tehničku edukaciju (Microsoft Certified Technical Education Center – CTEC). Digit Montenegro je (ponovo prvi u Crnoj Gori) registrovan kao Microsoft CTEC 21. novembra 2001. Microsoft CTEC sertifikat označava firmu koja je sertifikovana da pruža specijalizovana znanja najzahtjevnijem krugu korisnika Microsoft proizvoda. U Microsoft CTEC centrima se školovanje obavlja po strogo propisanim pravilima, uz korišćenje originalnih Microsoft materijala, sa velikim brojem praktičnih vježbi i primjera. Način školovanja je potpuno isti u svim CTEC centrima širom sveta, baziran na strogo određenim Microsoft Official Curriculum – MOC pravilima, a kurseve izvode isključivo Microsoft sertifikovani treneri.

Digit Montenegro svojim korisnicima pruža usluge u oblasti izbora odgovarajućih rješenja, podrške u projektovanju i implementaciji Microsoft proizvoda.

Korisnicima Microsoft proizvoda nudimo svoje usluge kod licenciranja i kupovine softvera, kako u pogledu izbora načina licenciranja, tako i u nalaženju optimalnih rješenja koja garantuju najbolju zaštitu investicije u softver.