Home » Rješenja » Email sistemi » Microsoft Exchange

Microsoft email platforma dostupna u verzijama Exchange Server 2013 i Exchange Online. Ovo rješenje omogućava upravljanje email porukama, konktatima, kalendarima i zadacima. Exchange podržava high availability koncept i load balancing klijenata, kao i interoperabilnost između verzija. Administratorima su na raspolaganju alati za oporavak i monitoring, a podržani su i veći jeftininiji diskovi, kao i više baza po jednom volumenu.

U novoj verziji podržana je Data Loss Prevention (DLP) funkcionalnost koja sprječava korisnike da greškom ili namjerno pošalju povjerljive podatke preko mreže, u skladu sa usvojenom bezbjednosnom politikom. In-Place Archive opcija omogućava da sve važne podatke držite na jednom mjestu. Omogućava da se pokrenu In-Place eDiscovery, SharePoint i Lync iz jednog interfejsa. Polise za mobilne uređaje omogućavaju da se kreira lista autorizovanih mobilnih uređaja, traži PIN i izbrišu povjerljivi kompanijski podaci sa izgubljenih telefona i tableta.

Za informacije o cijenama i načinima licenciranja Exchange paketa, molimo Vas da kontaktirate našu službu prodaje na telefon +382-20-662-616 ili email: prodaja@digit.me

 

DLP