Home » Proizvodi » Kaspersky » Poslovni korisnici » Kaspersky Targeted Security Solutions » Kaspersky Security for Virtualization

Superiorna zaštita virtuelizovane infrastrukture

Svrha virtuelizacije je da se maksimalno iskoriste resursi IT infrastrukture, omogući jednostavnije održavanje i efikasnija zaštita podataka i brža dostupnosti sistema u slučaju kvarova i katastrofa. Međutim, većina anti-malware proizvoda zasnovanih na tradicionalnim agentima koji se izvršavaju na operativnim sistemima, nijesu dobro prilagođeni virtuelizovanim okruženjima jer zahtijevaju da antivirus softver i baze otisaka virusa budu instalirani na svakoj virtuelnoj mašini, u punom kapacitetu, što može značajno uticati na performanse sistema, naročito kada se vrši skeniranje ili update.

Karakteristike

Superiorna zaštita za virtuelizovano okruženje
Kaspersky Security for Virtualization je rješenje specijalno dizajnirano za zaštitu virtuelizovane IT infrastrukture, tako što posjeduje:

 • Jedinstveno, centralizovano anti-malware rješenje koje štiti sve virtuelne mašine na jednom fizičkom serveru (hostu)
 • Vrši česta ažuriranja anti-malware baze
 • Rješenje omogućuje zaštitu i bez pokretanja agenata na virtuelnim mašinama za širok opseg Windows operativnih sistema (Agentless varijanta)

Jednostavna administracija
Napredne menadžment mogućnosti omogućavaju jednostavnu administraciju i eliminišu bezbjednosne propuste:

 • Umjesto da instalirate i upravljate zaštitom na svakoj virtuelnoj mašini, dovoljno je da instalirate jednu instancu paketa Kaspersky Security for Virtualization | Agentless za sve virtuelne mašine na jednom fizičkom serveru (na jednom hipervizoru), čime značajno čuvate performanse sistema i pojednostavljujete administraciju
 • Fizički i virtuelne krajnje tačke koje štitite, otkrivaju se dinamički
 • Nove virtuelne mašine automatski dobijaju anti-malware zaštitu
 • Administratori mogu da prilagode bezbjednosna podešavanja prema različitim aplikacijama i oprerećenjima

Napredni anti-malware
Kaspersky nagrađivani anti-malware engine dostiže superioran stepen detekcije prijetnji u cilju zaštitie fizičkog i virtuelizovanog IT okruženja od novih i dolazećih najsofisticiranijih prijetnji.

Jednostavan menadžment
Kaspersky Security Center koji je uključen u cijenu proizvoda, omogućava vam upravljanje bezbjednošću virtuelnih i fizičkih mašina i mobilnih uređaja sa jedne menadžment konzole.

Podrška poslovnim procesima
Pojednostavljenjem upravljanja hibridnim okruženjem (konvencionalnim i virtuelizovanim platformama) Kaspersky Security for Virtualization omogućava primjenu virtuelizacije u skladu sa potrebama vašeg poslovanja.

Aplikacije sadržane u paketu

Unutar ovog paketa sadržane su sledeće aplikacije:

Kaspersky Security for Virtualization | Agentless

Kaspersky Security for Virtualization | Agentless je rješenje za VMware virtuelizovane servere, desktop računare i data centre, koje ne zahtijeva agente (antivirus softver) na virtuelnim mašinama, već samo jednu instancu po fizičkom serveru – ESXi hostu, tzv. Security Virtual Aplliance (SVA) koji preko VMware vShield appliance-a štiti sve virtuelne mašine, tako da ne utiče na njihove performanse i gustinu virtuelizacije. VSA takođe komunicira i sa vCloud-om za mrežnu zaštitu.

Ovo rješenje u potpunosti eliminiše tzv. oluje koje mogu stvoriti veliko opterećenje hosta prilikom apdejta (update storms) ili skeniranja sistema (scanning storms).

Agentless rješenje podržava VMware vMotion, integrisan je sa vCenter-om a podržava i:

 • VMware vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)
 • VMware vSphere High Availability (HA)
 • VMware Horizon View

Licenciranje se vrši po virtuelnoj mašini ili core-u procesora, odnosno korisnik bira način koji mu više odgovara.

U ovo rješenje je uključen i Kaspersky Security Center koji omogućava centralizovani menadžment za fizičke, virtuelne i mobilne uređaje, sve iz jedne upravljačke konzole.

Agentless

 

Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent

Kako rješenja bazirana na vShield Endpoint-u pate od određenih sigurnosnih propusta (slaba kontrola aplikacija i mrežnog saobraćaja na virtualnim mašinama), i ne mogu se integrisati sa drugim virtualizacionim platformama (Hyper-V i Citrix), Kaspersky je razvio Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent rješenje, koje uspješno prevazilazi ove nedostatke. U praksi se pokazalo da vShield Endpoint rješenja nude efektivnu zaštitu na nivou fajlova, ali ne mogu zaštititi sistem od Web-baziranog malvera, kao što su crvi i druge prijetnje koje napadaju sistemske procese na virtualnoj mašini i šire se mrežom.

Light Agent rješenje pruža najbolje od dva svijeta, jer ne opterećuje resurse virtualne mašine (svi zahtjevni poslovi se obavljaju na zasebnoj virtualnoj mašini – SVA, kao kod vShield Endpoint rješenja), a u stanju je da pruži superiorniji nivo zaštite od Agentless rješenja. Ovo rješenje podrazumijeva instalaciju veoma malog softverskog agenta na svaku virtuelnu mašinu, sa neznatnim resursnim zahtjevima. Sama instalacija ne zahtijeva restart virtuelnih mašina, a može se izvršiti preko grupne polise ili iz Kaspersky Security Center konzole. Ažuriranje antivirus definicija i skeniranje fajlova se i dalje vrši samo na antivirus SVA appliance-ima, tako da se zadržavaju sve prednosti Agentless rješenja. Pored toga, Light Agent rješenje ne zahtijeva vShield Endpoint (što znatno olakšava administriranje i rasterećuje resurse) a moguće ga je integrisati i sa Hyper-V i Citrix virtualizacionim platformama, čime oslobađa korisnika obaveze da se drži samo jednog vendora. Ovo je jedinstvena mogućnost na tržištu.

Najbolje od svega je što se i Agentless i Light Agent rješenja dobijaju u sklopu iste licence, pa korisnik ima znatno bogatiji izbor i robustnije rješenje za zaštitu informacione infrastrukture.

Light Agent omogućava

 • Kontrolu aplikacija
 • Kontrolu uređaja
 • Web Usage polise
 • Host-based Intrusion Prevention Systems (HIPS) i Firewall

Light Agent

Preuzmite opis proizvoda u PDF formatu

 

Agentless vs Agent

 

Kaspersky Security for Virtualization se može kupiti samo kao zaseban proizvod, odnosno kao Targeted rješenje.