Home » Proizvodi » Kaspersky » Poslovni korisnici » Kaspersky Targeted Security Solutions » Kaspersky Anti-Virus for Storage

File-Server-Security

Zaštita EMC storage sistema

U modernim heterogenim mrežama, virusi se šire veoma brzo zato što ih je gotovo nemoguće trenutno identikovati. Korporativni korisnici često stavljaju razne fajlove na storidž sisteme čime se ostali nodovi u mreži izlažu značajnom riziku od infekcije. Kaspersky Lab je razvio novi proizvod Kaspersky Anti-Virus for Storage, namjensko rješenje za zaštitu EMC™ Celerra™/VNX™ storage sistema. Proizvod je potpuno kopatibilan sa svim mrežnim storage sistemima iz familije EMC Celerra/VNX family i omogućuje im izuzetan nivo bezbjednosti. On detektuje i uklanja sve tipove malvera sa falova i arhiva na EMC Celerra/VNX storage sistemima. Svi podaci se skeniraju u “letu” bilo sa se snimaju na storage ili modifikuju.

Preuzmite opis proizvoda u PDF formatu

Karakteristike

Visoke performanse
Novi antivirusni mehanizam, optimizovana tehnologija skeniranja i fleksibilna podešavanja izuzetaka, osiguravaju maksimalne performanse proizvoda.

Zaštita u realnom vremenu
Proizvod štiti storidže u realnom vremenu, uklanjajući viruse, crve i druge maliciozne programe.

Pouzdanost
Proizvod će se restartovati automatski nakon restarta sistema, tako da je sistem uvijek pod budnom kontrolom od napada potencijalnih prijetnji na IT infrastrukturu.

Menadžment prilagođen korisniku

Upravljanje proizvodom je jednostavno za administratore i proizvod se može instalirati daljinski.

Redovna ažuriranja
Antivirus baza se ažurira automatski, obezbjeđujući konstantnu zaštitu i smanjujući rutinski posao administratora na minimum.

Uvijek spremna antivirus zaštita i skeniranje na zahtjev
Proizvod skenira svaki fajl koji je pokrenut ili modifikovan, tretira ili briše sumnjive objete, ili ih smješta u karantin na dalju analizu.

Proaktivna zaštita od malvera
Novi antivirusni mehanizam uključuje naprednu anti-malware zaštitu kao što je heuristički analizator koji je sposoban da identifikuje maliciozne programe sa vrlo visokim stepenom preciznosti.

Bekap kopije
Svaki sumnjivi objekat koji se detektuje smješta se u karantin. Ako program izvrši bilo kakvu aktivnost nad inficiranim objektom, prvo se pravi kopija originala i smješta na bekap lokaciju.

Fleksibilno podešavanje skeniranja
Sistem skeniranja fajlova omogućava administratoru da: izuzme određene procese iz skeniranja, podesi dubinu antivirus zaštite, specificira koji tipovi fajlova uvijek moraju biti skenirani, a koji bi trebali da budu izuzeti, itd. Administrator može da isključi bezbjedne procese iz procesa skeniranja. Ovakav pristup pomaže optimizaciju opterećenja servera i omogućuje fleksibilan menadžment bezbjednosti korporativne mreže.

Podrška za Hijerarhical Storage Management (HSM)
Proizvod je kompatibilan sa disk storage management sistemima (Hierarchical Storage Management) i obezbjeđuje efektivnu antivirus zaštitu za fajl sisteme sa kompleksnom hijerarhijom.

Podrška za Windows Server 2008 R2
Proizvod je sertifikovan kao kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Server 2008 R2, uključujući Server Core i Microsoft Hyper-V Server 2008 R2.

Jednostavan menadžment

Izbor menažment alata
Proizvod može biti upravljan direktno ili daljinski preko Microsoft Management Console, preko paketa Kaspersky Security Center, ili preko komandne linije (CLI). Konzola sadrži grafičke izvještaje o statusu zaštite EMC Celerra / VNX opreme.

Centralizovana instalacija i menadžment
Kaspersky Security Center je centralizovani menadžment alat koji podržava daljinsku instalaciju i konfiguraciju proizvoda.

Kontrola preko administratorskih privilegija
Proizvod omogućava različite nivoe privilegija koji mogu biti dodijeljeni svakom administratoru servera, čime se omogućava da budu zadovoljeni interni bezbjednosni zahtjevi u različitim sektorima.

Sistem obavještavanja
Proizvod sadrži sistem obavještavanja administratora preko messaging servisa ili emaila, za širok opseg događaja. Integrisan je sa SNMP protokolom i može da radi sa Microsoft Operations Management-om (MOM).

Fleksibilan izvještajni sistem
Administrator može da prati rad preko grafičkih izvještaja ili pregledom Windows ili Kaspersky Security Center event logova. Integrisani alat za pretragu podržava filtriranje, dozvoljavajući brze pretrage velikih logova.

Aplikacije sadžane u paketu

Unutar ovog paketa sadržane su sledeće aplikacije:

Provjerite sistemske zahtjeve klikom na linkove iznad.

Kaspersky Security for Storage se može kupiti samo kao zaseban proizvod odnosno kao Targeted rješenje.

Na vrh ↑