Home » Partneri » HP

HP

HP je globalni tehnološki lider na polju informacionih rješenja za fizička lica, privredu i instutucije. Ponuda proizvoda i rješenja ove kompanije pokriva informacionu i komunikacionu infrastrukturu, personalne računare i servere, softver, globalne servise, imaging i printing tehnologije. Od PDA uređaja pa do najmoćnijih superkompjutera, širina HP tehnološkog portfolija je neponovljiva u industriji.

Bogati HP-ov tehnološki portfolio se rapidno razvija uz pomoć budžeta za istraživanje i razvoj od približno 3,5 milijardi USD godišnje. HP inženjeri u razvoju prijave u prosjeku 11 patenata dnevno, a proizvodni kapaciteti se nalaze na preko 50 lokacija širom svijeta.

Sa godišnjim prihodom od 79,9 milijardi USD, HP se nalazi na jedanaestom mjestu 500 najbogatijih svjetskih korporacija. Kao globalna kompanija HP obezbjeđuje prodaju i servise u preko 170 zemalja u svijetu. Pod vođstvom Predsjednika i Izvršnog direktora Marka Huda (Mark Hud), kompanija zapošljava oko 150.000 ljudi širom svijeta. Sjedište korporacije je u Palo Altu (Palo Alto) u Kaliforniji.

Poslovna organizacija

Microsoft-software-downloads-hp-wallpaper-hd-software-reviews-andHP je organizovan oko tri primarne biznis grupe, od kojih svaka ima dio svog razvoja i prodajnu mrežu, organizovanu prema proizvodima i ciljnim tržištima. Ove grupe dijele ključne funkcije, kao što su istraživanje i razvoj i fleksibilno su struktuirane da bi efektivno podsticali prilike na tržištu i povezane su zajedničkim procesima i komunikacijom koja omogućava efikasne servise i prenošenje jasne poruke korisnicima. HP biznis grupe su:
Technology Solutions Group (TSG) — TSG je fokusiran na obezbjeđenje tehnogije i servisnih komponenti za IT enterprise infrastrukturu sa ciljem da se pomogne biznisima da opstanu i rastu. Tehnološke komponente uključuju HP enterprise storage, servere i menadžment softver rješenja. HP Servisi nude širok portfolio servisa koji uključuju konsalting, outsorsing i finansiranje sa ciljem da korisnicima omogući da realizuju mjerljive uštede i nove vrijednosti iz svojih investicija u IT. Kompanijska globalna i partnerska mreža centara za podršku omogućavaju korisnicima 24-časovni pristup HP resusrima širom svijeta

Imaging and Printing Group (IPG) — IPG je svjetski lider u prioizvodnji štampača i imaging rješenja za poslovnu i ličnu primjenu. IPG uključuje printere, all-in-one uređaje, digitalne foto aparate, skenere, potrošni materijal i dodatnu opremu.

Personal Systems Group (PSG) — PSG je fokusiran na obezbjeđenje jednostavnih, pouzdanih i prihvatljivih personalnih sistema za ličnu i poslovnu upotrebu, kao što su desktop računari, notebook računari, radne stanice, tanki klijenti i PDA uređaji.
Pored ove tri grupe, HP laboratorije (HP Labs) obezbjeđuju centralnu istraživačku funkciju za kompaniju. HP Labs su fokusirane na pronalaženje novih tehnologija koje unapređuju kvalitet života korisnika, mijenjaju tržište i kreiraju poslovne mogućnosti.

Liderstvo na tržištu i industrijska priznanja

Svakoga dana milioni ljudi širom svijeta koriste HP tehnologije. HP pokreće 100 najvećih svjetskih berzi, uključujući i Njujoršku berzu i 14 najvećih svjetskih tržišta novca. Inteligentni HP softver podržava preko 100 miliona pretplatnika mobilne telefonije. Za bezbroj kompanija, bolnica i javnih institucija širom svijeta, HP obezbjeđuje pouzdane i inovativne tehnologije koje ih podržavaju 24 časa dnevno, 365 dana u godini.
U svim tržišnim segmentima HP ima značajno prisustvo u samom vrhu:
Fizička lica — Sa liderskom pozicijom na tržištu PDA uređaja, notebook računara, printera i digitalnih foto-aparata HP Comsumer biznis je fokusiran da obezbjedi jednostavno i uzbudljivo iskustvo milionima ljudi šrom planete.

Mali i srednji biznis — Radeći sa svojim lokalnim partnerima, HP servisira biznis korisnike širom svijeta obezbjeđujući im specijalizovanu ekspertizu, kompletan portfolio proizvoda, rješenja, servise i pojednostavljeno korišćenje informacionih tehnologija. HP drži vodeću poziciju u data-center, office computing i printing tržištima.

Enterprise — Enterprise segment koristi cio HP portfolio proizvoda, servisa i rješenja. U saradnji sa velikim korisnicima HP gradi tzv. “Adaptive Enterprise? koncept. HP je na prvom ili drugom mjestu u tri serverska operativna sistema i drži top poziciju u enterprise storage i upravljanju IT serivisima.

Javni sektor, zdravstvo i obrazovanje — Sa preko 60 godina iskustva u pružanju tehnoloških usluga javnom sektoru, svojom širokom paletom proizvoda i usluga HP pruža podršku vladinom sektoru, obrazovanju, zravstvu i drugim javnim servisima da smanje troškove i povećaju efikasnost u pružanju kvalitetnijih usluga građanima, poslovnom segmentu i drugim vladinim institucijama.
HP-ovo liderstvo je potvrđeno od strane vodećih istraživača tržišta koji su ga rangirali u ključnim segmentima IT tržišta proizvoda i usluga:
# 1 globalno u inkjet, all-in-one i single-function printerima, mono i color laser printerima, printerima velikog formata, skenerima, print serverima i potrošnom materijalu
# 1 globalno u x86, Windows, Linux, UNIX i Blade serverima
# 1 u total disk i storage sistemima
# 2 globano u notebook računarima
# 1 globalno u Pocket PC računarima
# 1 u podršci korisnicima
# 1 u zadovoljstvu korisnika ProLiant Serverima