Home » Proizvodi » Storidž sistemi » HPE StoreVirtual VSA

Softverski definisani stroridž sistemi (Software Defined Storage) predstavljaju novi i revolucionarni koncept storage sistema koji ne zavise od proizvođača hardverske platforme i koji čine jednu od komponenti sotverski definisanih data centara budućnosti (Software Defined Datacenter), na kojima će se zasnivati cloud infrastruktura sljedeće generacije.

HPE StoreVirtual VSA – Virtual Storage Appliance – je softverski iSCSI storidž koji omogućava da se diskovi VMware ili Hyper-V servera (hostova) vezanih u klaster objedine u jedan logički dijeljeni virtuelni storidž sistem dostupan svakom hostova u klasteru i virtuelnim mašinama koje rade na njima. Pored internih serverskih diskova, ovaj storidž može da objedini i eksterne diskove povezane sa serverima kao DAS (Direct Attached Storage), preko SCSI ili USB interfejsa. U suštini, HPE StoreVirtual VSA je način da se dobije jeftin i vrlo pouzdan virtuelni storidž sistem dizajniran za virtuelizovanu infrastrukturu i cloud, koji omogućava visoku dostupnost virtuelnih mašina i otpornost na otkaze fizičkih servera i disk podsistema. Po znatno nižoj cijeni u odnosu na tradicionalne storidž sisteme – dobijate storidž sa redundantnim kontrolerima i redundantnim disk podsistemom, kroz RAID i Network RAID tehnologije.

Tehnički, HPE StoreVirtual VSA je virtuelna mašina, koja se registruje na hipervizoru svakog hosta uključenog u VSA klaster i koja ima ulogu softverskog disk kontrolera na tom hostu (nodu/serveru). Upravljanje storidžom se vrši iz HPE StoreVirtual centralizovane menadžment konzole (CMC), gdje se svi raspoloživi diskovi objedinjuju u homogeni storidž prostor, odnosno softverski definisan storidž. StoreVirtual VSA obezbjeđuje sve napredne storidž menadžment funkcije koje imaju skupi tradicionalni storidž sistemi, kao što su: Snapshot, SmartClone, Thin Provisioning, Replication, itd.

vsa 5

Podaci sa svakog hosta, odnosno njegovog disk podsistema, se raspodjeljuju (striped) i repliciraju na druge hostove, mehanizmom zvanim mrežni RAID (Network RAID). Ovaj pristup omogućava Vam da dobijete vrlo skalabilnu i redundantnu storidž platformu, bez kupovine skupog specijalizovanog hardvera, odnosno omogućava da virtuelne mašine nastavljaju rad i podaci budu sačuvani i u slučaju otkaza jednog ili više hostova u klasteru, zavisno od broja članova klastera i Network RAID konfiguracije.

Povećanje kapaciteta storidža postiže se vrlo jednostavno – dodavanjem novih diskova u servere (hostove) ili dodavanjem servera u klaster (scale-out pristup). Automatska preraspodjela podataka omogućava trenutnu upotrebu novih resursa, dok serveri koji čine VSA istovremeno obavljaju funkciju ESXi ili Hyper-V hostova na kojima se izvršavaju virtuelne mašine. Preporuka je da iSCSI konekcija između servera bude na 10 Gbps.

Ključne mogućnosti i benefiti

  • Koristite sve mogućnosti tradicionalnog SAN storidža bez skupe i kompleksne fizičke SAN infrastrukture.
  • Udahnite novi život serverima koje već posjedujete, virtuelizacijom i korišćenjem HPE StoreVirtual VSA za pretvaranje diskova u tim serverima u virtuelni storidž sistem.
  • Koristite HPE StoreVirtual VSA sa SSD diskovima (eng. solid-state drive) da dobijete storidž visokih performansi. Možete koristiti i HPE StoreVirtual adaptivnu optimizaciju kako bi najčešće korišćeni i najdinamičniji podaci bili automatski migrirani na brze SSD diskove, a manje potrebni podaci na sporije SATA ili SCSI diskove (two-tiered architecture).
  • Mrežni RAID raspoređuje i replicira podatke između nodova (hostova), eliminišući tako postojanje jedinstvene tačke otkaza u HPE StoreVirtual nizu. Aplikacije imaju neprekidan pristup podacima u slučaju otkaza diska, kontrolera, noda, mreže, pa čak i prekida u radu pojedinačne lokacije, ako su nodovi klastera dislocirani.
  • HPE StoreVirtual VSA je blisko integrisan sa storidž menadžment funkcionalnostima VMware i Microsoft aplikacija.

HPE StoreVirtual VSA dolazi besplatno sa 1TB licencom uz svaki novi HPE ProLiant 380p G8 i G9 server, a postoje komercijalne varijante sa većim kapacitetima, od 4TB, 10TB pa do 50TB, kupovinom odgovarajuće licence.

Više informacija o HPE StoreVirtual VSA rješenju možete pronaći na slijedećim linkovima: PDF  Video  Blogs

Za informacije o modelima licenciranja i cijenama HPE StoreVirtual VSA molimo Vas pozovite našu službu prodaje na telefon +382-20-662-616 ili pošaljite upit emailom na adresu prodaja@digit.me