Home » Proizvodi » Storidž sistemi » HP StoreVirtual VSA

HP StoreVirtual VSA – Virtual Storage Appliance – je softversko storidž rješenje koje se koristi da bi se od skupa heterogenih i odvojenih fizičkih diskova, koji su dio različitih servera i tradicionalnih storidža, kreirao logički jedinstven skladišni prostor. U suštini, HP StoreVirtual VSA je način da se dobije isplativo i vrlo robustno dijeljeno skladište za podatke, koje omogućava izuzetnu mobilnost podataka između servera, hipervizora, fizičkih lokacija i sve to bez kompleksnosti i troškova vezanih za tradicionalne skupe i komplikovane storidž sisteme, po znatno nižoj cijeni.

HP StoreVirtual VSA je virtuelna mašina, koja se registruje na hipervizoru svakog hosta uključenog u VSA i igra ulogu disk kontrolera na tom hostu (nodu). Menadžment se vrši iz dobro poznate HP StoreVirtual centralizovane menadžment konzole (CMC), gdje se svi raspoloživi skladišni resursi objedinjuju u homogeni skladišni prostor, t.j. softverski definisan storidž.

vsa 5

Zbog prirode HP StoreVirtual arhitekture, podaci sa svakog noda bivaju raspodijeljeni (eng. striped) i replicirani na druge nodove, mehanizmom zvanim mrežni RAID (eng. Network RAID). Ovaj pristup omogućava Vam da dobijete vrlo skalabilnu i otpornu storidž platformu, bez kupovine skupog specijalizovanog hardvera.

Povećanje kapaciteta skladišta postiže se vrlo jednostavno – dodavanjem novih diskova ili čitavih nodova (servera) u grupu. Automatska preraspodjela podataka omogućava trenutnu upotrebu novih resursa, dok serveri koji čine VSA istovremeno obavljaju funkciju ESXi ili Hyper-V hostova na kojima se izvršavaju virtuelne mašine.

Ključne mogućnosti i benefiti

  • Koristite sve mogućnosti tradicionalnog SAN storidža bez skupe i kompleksne fizičke SAN infrastrukture.
  • Udahnite novi život serverima koje već posjedujete, virtuelizacijom IS i korišćenjem HP StoreVirtual VSA za pretvaranje diskova u tim serverima u storidž sasvim drugog nivoa.
  • Koristite HP StoreVirtual VSA sa SSD diskovima (eng. solid-state drive) da u svoje okruženje uključite visokoperformantan storidž. Možete koristiti i HP StoreVirtual adaptivnu optimizaciju (eng. Adaptive Optimization) kako bi najčešće korišćeni i najdinamičniji podaci bili automatski migrirani na brze SSD, a manje potrebni podaci na sporije SATA ili SCSI diskove.
  • Mrežni RAID raspoređuje i replicira podatke između nodova, eliminišući tako postojanje jedinstvene tačke otkaza u HP StoreVirtual nizu. Aplikacije imaju neprekidan pristup podacima u slučaju otkaza diska, kontrolera, noda, mreže, pa čak i prekida u radu pojedinačne lokacije.
  • StoreVirtual VSA je blisko integrisan sa storidž menadžment funkcionalnostima VMware i Microsoft aplikacija.
  • Izbjegnite kupovinu fizičkih storidž uređaja, tako što ćete iskoristiti postojeće diskovne kapacitete servera koje već posjedujete; kasnije možete preći na fizički storidž, ako se za to ukaže potreba.

HP StoreVirtual VSA dolazi besplatno sa 1TB licencom uz svaki novi HP ProLiant 380p G8 server.

Više informacija o HP StoreVirtual VSA rješenju možete pronaći na slijedećim linkovima: PDF  Video  Blogs

Za informacije o modelima licenciranja i cijenama StoreVirtual VSA molimo Vas pozovite našu službu prodaje na telefon +382-20-662-616 ili pošaljite upit emailom na adresu prodaja@digit.me