Home » Rješenja » Bekap podataka » HP Data Protector

HP Data Protector softver za Backup i Restore podataka je skalabilno dizajnirano rješenje za sve tipove i veličine data centara, od malih preduzeća do najvećih svjetskih korporacija. Upravljanjem iz jedne administratorske konzole, HP Data Protector pojednostavljuje zaštitu virtuelnih mašina na sve tri vodeće virtuelizacione platfome: VMware, Hyper-V i Citrix-Xen. kroz zole. HP StoreOnce-powered federativna deduplikacija maksimizira storidž i recovery performanse u virtuelizovanom i tradicionalnom IT okruženju.  Napredna snapshot funkcionalnost i potpuna integracija sa hipervizorom omogućavaju instant recovery aplikacija koji će zadovoljiti i najzahtjevnije SLA ugovore.

Ključne karakteristike rješenja su:

  • Federativna deduplikacija za maksimalnu efikasnost i performanse storidža
  • Sveobuhvatna podrška za vodeće operativne sisteme, aplikacije i infrastrukture
  • Podrška za virtuelizovana okruženja sa fleksibilnim backup i recovery opcijama
  • Integracija na nivou aplikacija za konzistentan bekap i recoveri aplikacija
  • Native application integration for consistent application backup and point-in-time recovery
  • Integrisani bare metal restore sa Enhanced Automated Disaster Recovery funkcijom

Za informacije o cijenama i načinima licenciranja HP Data Protector rješenja, molimo Vas da kontaktirate našu službu prodaje na telefon +382-20-662-616 ili email: prodaja@digit.me