Home » Partneri » ECDL

ECDL Fondacija je kreator i vlasnik vodećeg svjetskog sertifikacionog programa za krajnje korisnike personalnih računara – ECDL (European Computer Driving Licence). ECDL Fondacija je neprofitna organizacija. U radu ECDL Fondacije učestvuje veliki broj predstavnika nacionalnih informatičkih udruženja, kao i profesionalnih međunarodnih IKT organizacija iz cijelog svijeta.

Sjedište ECDL Fondacije se nalazi u Dablinu, a predstavništva su osnovana u Briselu i Singapuru. Širom svijeta su imenovani nacionalni nosioci licence koji su nadležni za sprovođenje ECDL standarda na lokalnom nivou. Ovakav način distribucije ECDL sertifikacionog programa obezbjedio je kozistentnost implementacije programa.

Kvalitet i ugled ECDL programa proizilaze iz višegodišnjeg iskustva u pružanju usluga u oblasti ICT sertifikacionih programa za preko 12 miliona kandidata širom svijeta.

Misija

Misija ECDL Fondacije je da omogući sticanje vještina korišćenja informacionih tehnologija pojedincima, organizacijama i društvu kroz razvoj, promociju i dostupnost kvalitetnih sertifikacionih programa.

Vizija ECDL Fondacije je:

  1. Društvena odgovornost: stalna težnja ka usavršavanju digitalnih vještina u svim društvenim sferama. Sertifikacioni programi su pristupačni svim građanima, bez obzira na polnu, starosnu, statusnu, rasnu ili seksualnu pripadnost.
  2. Nezavisnost od Vendora: Sertifikacioni programi kandidatima pružaju mogućnost sticanja kompjuterskih vještina u svim softverskim okruženjima sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.
  3. Kvalitet: Kontinuirano usavršavanje programa po priznatim svjetskim standardima.

Uloga ECDL Fondacije:

  • Definisanje standarda: ECDL Fondacija utvrđuje i održava pouzdanost standarda za svoje sertifikacione programe.
  • Licenciranje i upravljanje: ECDL Fondacija vrši izbor nacionalnih nosilaca ECDL licence širom svijeta i definiše procedure za implementaciju programa na lokalnom nivou.
  • Razvoj programa: ECDL Fondacija sarađuje sa velikim brojem stručnjaka širom svijeta u cilju neprekidnog usavršavanja postojećih i razvoja novih sertifikacionih programa u skladu sa potrebama tržišta i razvojem informacionih tehnologija.
  • Marketing i promocija: ECDL Fondacija promoviše razvoj i usavršavanje digitalnih vještina na svjetskom nivou i pruža marketinšku podršku nacionalnim nosiocima licence.
  • Brand Management: ECDL Fondacija štiti integritet ECDL / ICDL brandova i zaštitnih znakova na svjetskom nivou.
  • Globalni razvoj: ECDL Fondacija je proaktivna u osvajanju novih tržišta kroz strateška partnerstva sa internacionalnim organizacijama, nacionalnim nosiocima licence i Test centrima.
  • Podrška nacionalnim nosiocima licence: ECDL Fondacija predstavlja sponu između velikog broja profesionalnih informatičkih udruženja, koji su ujedno i nacionalni nosioci licence, i kao takva olakšava komunikaciju, poboljšava saradnju i razmjenu iskustava i dobre prakse u cilju što većeg doprinosa razvoju informacionog društva.

Standardi kvaliteta

Ključni faktor za uspjeh ECDL / ICDL sertifikacionih programa je naglasak na konstantno visoke standarde kvaliteta. ECDL Fondacija vrši stalnu kontrolu rada nosilaca licence. Programom revizije obuhvaćena je periodična kontrola rada Nacionalnih nosilaca licence i Test Centara u cilju održavanja visokih standarda sprovođenja procesa sertifikacije. Ovaj Program je u nadležnosti Menadžera za obezbjeđenje sistema kvaliteta, delegiranog od strane Odbora za osiguranje kvaliteta. Odbor za osiguranje kvaliteta čine zaposleni u ECDL Fondaciji, nekoliko predstavnika Nacionalnih nosilaca licence, uključujući i predstavnika Upravnog odbora ECDL Fondacije.

Sistem osiguranja kvaliteta obezbjedio je da se sve unutrašnje aktivnosti izvršavaju tako da dovedu do efikasnosti i neprestanog poboljšanja. ECDL Fondacija je uspostavila Sistem upravljanja kvalitetom po standardu ISO 9001: 2000. Ovim su procesi koji se koriste od strane ECDL Fondacije, za razvoj i podršku svojih sertifikacionih programa, potpuno efikasni uz neprekidan razvoj i usavršavanje.