Home » Partneri » Cisco Systems

Cisco je svjetski lider u proizvodnji mrežne opreme za Internet. Cisco mrežna rješenja, bazirana na Internet protokolu (IP), su osnova Interneta i većine korporativnih, obrazovnih i vladinih mreža širom svijeta. Cisco obezbjeđuje najširi spektar rješenja za transport podataka, glasa i slike na jednoj ili između više lokacija, kao i širom svijeta. Zahvaljujući tome, Cisco je postao sinonim za Internet, kao i za povećanje produktivnosti koje donosi uvođenje Internet biznis rješenja. Vizija ove kompanije je: Promijeniti način na koji ljudi rade, žive, zabavljaju se i uče.

Od svog osnivanja, 1984. godine, pa do danas, njihovi inženjeri su su bili istaknuti u unapređenju i razvoju IP mrežnih tehnologija. Inovacije u ovoj oblasti, pored onih koje se odnose na routing i switching, obuhvataju i napredne tehnologije u oblastima kao što su: prenos glasa i slike preko IP, optičke mreže, bežične mreže, umrežavanje storage-a, sigurnost, distribucija sadržaja…

Danas, sa preko 34000 zaposlenih širom svijeta, Cisco je ostao dosljedan u kreiranju mreža koje su pametnije i zahvaljujući ugrađenim inteligentnim mrežnim servisima, brže i trajnije. Cisco je u potpunosti posvećen zadovoljenju krajnjeg korisnika i njegovih prioriteta, kao što su: poboljšanje produktivnosti, ušteda novca, isplativost investicije i poboljšanje životnog standarda. Ovo postižu raznovrsnom ponudom proizvoda i servisa. Pored hardvera i softvera, nude i široku paletu usluga klijentima, uključujući i tehničku podršku koja je više puta nagrađivana, kao i naprednije usluge. Prodaju svojih proizvoda Cisco vrši direktno i indirektno (kroz mrežu partnera), kako velikim kompanijama i servis provajderima, tako i manjim firmama i pojedincima.

Cisco-NDS-Group

Cisco je poznat kao pionir u korišćenju Interneta za poslovnu praksu, nudeći konsalting servis kao pomoć organizacijama širom svijeta kroz Internet Business Solutions Group. U 2003. godini Cisco je uštedio 2,1 milijardu dolara oslanjajući se na Internet u pružanju podrške klijentima, prodaji proizvoda, pružanju usluga obučavanja i upravljanju finansijskim i proizvodnim procesima. Svake godine, Cisco uvodi nove aplikacije, poboljšava postojeće i povećava primjenu istih u kompaniji, što rezultira, iz godine u godinu sve većim povraćajem investicija.

Da bi proširili dostupnost edukacije, a time i mogućnosti profesionalnog napredovanja, širom svijeta, kompanija je osnovala Cisco Networking Academy Program. Ovaj program posvećen je prenošenju potrebnih znanja za dizajniranje, izgradnju i održavanje računarskih mreža. Kombinovanjem edukacije i Interneta, ova akademija pomaže studentima širom svijeta da dobiju znanja potrebna za IT poslove, kao i viša znanja u oblasti inženjeringa i kompjuterskih nauka. Za pet godina postojanja, ovaj program ima preko 10000 akademija u 152 zemlje.