Home » Reference » Bankarstvo » Centralna banka Crne Gore

Centralna banka Crne Gore osnovana je u novembru 2000. godine, a otpočela sa radom 15. marta 2001. godine, kao naslednik dotadašnje Glavne republičke filijale Narodne banke Jugoslavije. CBCG je odgovorna za monetarnu politiku, uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema i efikasnog platnog prometa.

S obzirom na “problem 2000. godine?, sa kojim su se susreli svi stariji informacioni sistemi i koji nije mogao biti riješen na postojećoj Honeywell platformi banke, tadašnje rukovodstvo je odlučilo da uđe u novi projekat informacionog sistema koji bi bio zasnovan na otvorenoj platformi. Kao rješenje za bazu podataka i razvojne alate izabran je Oracle, a projekat je na javnom tenderu dobio Digit Montenegro. Ugovor o izgradnji Informacinog sistema je potpisan 1998. godine, a u periodu od dvije godine, razvijen je potpuno novi softver za podršku poslovanju banke, nazvan CE Bank, koji je startovao sa radom 3.01.2000. godine. Novi Informacioni sistem je dao računarsku podršku kompletnoj djelatnosti banke. Podržani su kreditno-monetarni poslovi, ekonomski odnosi sa inostranstvom (platni promet, spoljno trgovinsko poslovanje, kreditni odnosi), trezorsko poslovanje, računovodstveni poslovi, poslovi statistike, knjigovodstvo banaka i drugih finansijskih organizacija. Tokom realizacije projekta, izgrađena je nova struktuirana LAN mreža sa optičkim kablovima na kičmi mreže, jedna od prvih LAN mreža tog tipa u Crnoj Gori.

Baza podataka se nalazila na moćnom HP Alpha Serveru sa RISC procesorima pod UNIX operativnim sistemom. Krajem 2003. godine sistem je infrastrukturno unaprijeđen novim visoko performantnim AlphaServer ES45 klasterom pod Oraclom i HP EVA3000 Storage sistemom, čime je skalabilnost i pouzdanost sistema podignuta na najviši nivo, omogućivši banci znatno brži dostup informatičkim servisima i veću sigurnost u radu.