Home » w_slider

Veeam Backup & Replication™ omogućava brz, fleksibilan i pouzdan oporavak virtuelizovanih aplikacija i podataka. Veeam objedinjuje bekap i replikaciju u jedinstveno rješenje koje omogućava najviši stepen zaštite podataka u VMware vSphere i Microsoft Hyper-V virtuelnim Data Centrima. 2-u-1: Backup & Replication™ Ne samo da možete regularno bekapovati [...]

HP StoreOnce VSA je softversko definisano bekap-storage rješenje za deduplikaciju i replikaciju podataka. Implementira se kao virtual appliance čime se postiže značajna ušteda u cijeni rješenja za zaštitu podataka, jer ne zahtijeva specijalizovani hardver već resurse standardnog servera. HP StoreOnce VSA radi na VMware platformi (ESXi [...]

Bez obzira na bezbjednosne mjere koje banke standardno primjenjuju, korisnici eBanking aplikacija i dalje bivaju mete organizovanog kriminala koji koristi napredne sofisticirane tehnike u cilju kompromitacije online i mobilnih bankarskih servisa, kao što su: redirekcija klijentskih transakcija na lažne web sajtove, krađa klijentskih naloga i [...]

ObserveIT omogućava virtuelni video nadzor IT infrastrukture u svakom trenutku tako da više ne morate brinuti o auditu i reviziji Vašeg informacionog sistema. Kroz ovo rješenje možete pratiti sve aktivnosti na Vašem sistemu, 24 sata dnevno i to u formi preglednih i sistematizovanih video zapisa [...]

VMware vShpere je vodeće softversko rješenje za virtuelizaciju data centara i izgradnju Cloud infastrukture. Kao kompanija kaja praktično otkrila svijet virtuelizacije, VMware danas ima najviše korisnika u svijetu u ovoj oblasti. VMware je uveo pojam virtuelne mašine koja predstavlja softverski model ili apstrakciju hardvera kojeg kontroliše [...]

Prema Gartneru Fortinet je vodeći proizvođač UTM security rješenja koja u jednom uređaju pružaju više nivoa zaštite kao što su: Application control, AntiVirus, AntiSpam, Next Generation Firewall, Web Filtering, WAN Acceleration, Traficc Optimization, VPN, IPS, DLP i WiFi Controller. Kroz koncept jednog operativnog sistema, multifunkcionalnosti i superbrzih [...]

ManageEngine čini skup softverskih aplikacija za IT menadžment i monitoring. Ove aplikacije koristi preko 90.000 kompanija i organizacija širom svijeta. Sve aplikacije se mogu preuzeti sa ManageEngine portala i instalirati u testnom režimu, a postoje i besplatne verzije nekih aplikacija. ManageEngine rješenja su i cjenovno veoma [...]

Najefikasnija zaštita od virusa Upotreba računara je svakodnevna aktivnost za milione korisnika u privatnom i poslovnom okruženju. Ranjivosti operativnih sistema i korisničkih aplikacija su nešto što se praktično danas podrazumijeva, tako da je svaki korisnik koji ne koristi antivirus softver po pravilu ugrožen čim uključi [...]

Cisco je svjetski lider u proizvodnji mrežne opreme za Internet. Cisco mrežna rješenja, bazirana na Internet protokolu (IP), su osnova Interneta i većine korporativnih, obrazovnih i vladinih mreža širom svijeta. Cisco obezbjeđuje najširi spektar rješenja za transport podataka, glasa i slike na jednoj ili između [...]

Već tri decenije, Oracle proizvodi softver i servise koji omogućavaju kompanijama da u svako vrijeme imaju svježe i tačne poslovne infor-macije. I sve to po najnižoj cijeni. U Oracle-u se bave informacijom – kako upravljati njome, koristiti je, podijeliti i zaštititi. Prava informacija vodi ka [...]