Home » Rješenja » IP telefonija

Objedinjene komunikacije postaju sve značajnija investicija u organizacijama koje teže unapređenju produktivonsti i brzini odziva, uz smanjenje troškova poslovanja. Cisco omogućava konvergenciju glasa, videa i podataka kroz dijeljenu IP infrastrukturu koja omogućava jednostavniju telefonsku komunikaciju, razmjenu poruka ili audio i video konferencije. Cisco otvorena arhitektura [...]

  Avaya je lider na tržištu objedinjenih komunikacija. Portfolio proizvoda i usluga se bazira na moćnim platformama za objedinjene komunikacije koje u sebi sadrži različite tehnologije koje pokrivaju širok spektar proizvoda, rješenja i usluga za mala, srednja i velika preduzeća.