Home » Rješenja » Virtuelizacija & Cloud

VMware vShpere je vodeće softversko rješenje za virtuelizaciju data centara i izgradnju Cloud infastrukture. Kao kompanija kaja praktično otkrila svijet virtuelizacije, VMware danas ima najviše korisnika u svijetu u ovoj oblasti. VMware je uveo pojam virtuelne mašine koja predstavlja softverski model ili apstrakciju hardvera kojeg kontroliše [...]

VMware vCloud Suite je platforma za izgradnju Cloud sistema zasnovanih na vSphere tehnologiji. vCloud Suite sadrži: vSphere, vCenter Site Recovery Manager, vCloud Networking and Security, vCloud Automation Center, vCenter Operations Management Suite i vCloud Director. vCloud Suite je osnova za kreirane softverski definisanih data centara u kojima [...]

Microsoft Hyper-V je sastavni dio Windows Server 2012 R2 platforme. Znatno unaprijeđen u odnosu na prethodne verzije, novi Hyper-V R2 predstavlja stabilnu i robustnu virtuelizacionu platformu koja dobije sve više poklonika, posebno zbog povoljnosti licenciranja Windows Server guest operativnih sistema na virtuelnim mašinama. Novi Hyper-V sada [...]

Microsoft Azure je Cloud platforma za izgradnju softverski definisanih data centara i Microsoft koncept Cloud servisa, koju čine: Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) i Software as a Service (SaaS). Azure je “Pay as You Go” servis, na kojem možete zakupiti [...]