Home » Rješenja » Bekap podataka

Veeam Backup & Replication™ omogućava brz, fleksibilan i pouzdan oporavak virtuelizovanih aplikacija i podataka. Veeam objedinjuje bekap i replikaciju u jedinstveno rješenje koje omogućava najviši stepen zaštite podataka u VMware vSphere i Microsoft Hyper-V virtuelnim Data Centrima.   2-u-1: Backup & Replication™ Ne samo da možete regularno [...]

IBM® Tivoli® Storage Manager Suite for Unified Recovery (TSM SUR) je robustno i sveobuhvatno rješenje za bekap i oporavak podataka, koje se može integrisati u praktično bilo koji informacioni sistem, bez obzira na njegovu veličinu, raznovrsnost i distribuiranost. Namijenjen je za šarolika okruženja, koja uključuju [...]

HP Data Protector softver za Backup i Restore podataka je skalabilno dizajnirano rješenje za sve tipove i veličine data centara, od malih preduzeća do najvećih svjetskih korporacija. Upravljanjem iz jedne administratorske konzole, HP Data Protector pojednostavljuje zaštitu virtuelnih mašina na sve tri vodeće virtuelizacione platfome: VMware, Hyper-V [...]

EMC Avamar omogućava brz i efikasan bakap i oporavak podatakoa kroz kompletno softverko i hardversko rješenje. Koristeći integrisanu variable-length deduplication technologiju, koja deduplicira, kompresuje i kriptuje podatke prije slanja kroz mrežu do odredišta, Avamar omogućava brz dnevni full bekap u virtuelnom okruženju, udaljenim lokacijama, enterprise aplikacijama, network-attached storage (NAS) [...]