Home » Rješenja » Bekap podataka

Veeam Backup & Replication™ omogućava brz, fleksibilan i pouzdan oporavak virtuelizovanih aplikacija i podataka. Veeam objedinjuje bekap i replikaciju u jedinstveno rješenje koje omogućava najviši stepen zaštite podataka u VMware vSphere i Microsoft Hyper-V virtuelnim Data Centrima.   2-u-1: Backup & Replication™ Ne samo da možete regularno [...]

HPE Data Protector softver za Backup i Restore podataka je skalabilno dizajnirano rješenje za sve tipove i veličine data centara, od malih preduzeća do najvećih svjetskih korporacija. Upravljanjem iz jedne administratorske konzole, HPE Data Protector pojednostavljuje zaštitu virtuelnih mašina na sve tri vodeće virtuelizacione platfome: VMware, Hyper-V [...]