Home » Reference » Telekomunikacije

Početkom 2006. godine Digit Montenegro je uspješno i u predviđenom roku završio projekat pasivnog razvoda LAN mreže u novoj zgradi Telekoma Crne Gore. Projektom je obuhvaćena instalacija i terminacija 96 optičkih vlakana 50/125 mikrona, 67593 m FTP kablova, kao i 2742 priključna mjesta za povezivanje računara, IP telefona i ostale računarske [...]

Telekom Crne Gore je vodeći operator u oblasti telekomunikacija na području Republike. Kao posebno preduzece posluje od 31.12.1998. nakon razdvajanja PTT Crne Gore, koje je do tada pružalo poštanske, telegrafske i telekomunikacione usluge. Djelatnost kompanije obuhvata održavanje i eksploataciju telekomunikacionog sistema na području Crne Gore, [...]

ProMonte GSM je prvi operater mobilne telefonije u Crnoj Gori. Kompanija koja je u vlasništvu Telenora, ima jedan od tehnološki najnaprednijih informacionih sistema u Crnoj Gori, u kome su zastupljeni gotovo svi vodeći svjetski proizvođači hardvera i komunikacione opreme. Srce informacionog sistema predstavlja moćni četvoropro-cesorski AlphaServer ES45 na kome [...]

Monet GSM počeo je sa komercijalnim radom 1. jula 2000. godine. Pojavio se kao drugi operater mobilne telefonije u Crnoj Gori, četiri godine poslije već postojećeg. Isključivo svojim kvalitetom, Monet se izborio za svoje mjesto na relativno malom, ali zahtjevnom crnogorskom tržištu i presudno uticao na [...]

Internet Crna Gora je prvi i najveći Internet Service Provider (ISP) u Crnoj Gori. Uz njih su stasavale prve crnogorske net generacije i postale dio ogromne svjetske online porodice. Kompanija je počela sa komercijalnim radom 1997. godine. Većinski vlasnik Interneta Crna Gora je mađarski «Mađar Telekom». [...]