Home » Reference » Privreda » Luka Bar

Luka Bar je savremena pomorska luka koja ima međunarodnu reputaciju frekventne luke sa kvalitetnim uslugama za pretovar svih vrsta tereta. Luka Bar je izgrađen poslovni sistem koji čine uređena infrastruktura, moderan informacioni sistem, sistem kvaliteta, savremena prateća oprema i razvijen set korisničkih usluga.Ukratko, sve to doprinosi obezbjeđivanju uslova da se godišnje ostvari pretovar i transport od 5 miliona tona robe.

lukabar_7_20101226_1001390807Digit Montenegro je sa Lukom Bar potpisao ugovor o izgradnji savremenog informacionog sistema u januaru 2000. godine. Ovaj sistem je razvijan i implementiran u dvije faze. Prva faza je obuhvatila razvoj i implementaciju aplikativnog softvera PORTIS, a druga izgradnju moderne Gigabit Campus mreže zasnovane na L3 svičevima kompanije Enterasys Networks (ex Cabletron Systems). U vrijeme kad je izgrađena, ova mreža u koju je ugrađeno 10 kilometara optičkih kablova, je bila najsavremenije Campus LAN rješenje u Srbiji i Crnoj Gori i to rješenje je dobilo nagradu za „Najbolje tehničko rješenje“ na Infofestu 2001


. 
Softversko rješenje PortIS razvijeno je na Oracle platformi za potrebe Luke Bar i računarski pokriva opšte poslovne procese sistema, kao i sve procese manipulacije (utovar, istovar, skladištenje) robom. Rješenje potpuno pokriva poslove ugovaranja, realizacije i fakturisanja lučko transpornih usluga. Obezbjeđuje efikasnu računarsku podršku u obavljanju svih poslova tehnološke pripreme, operativnog planiranja, pretovara tereta, pomorskim poslovima, praćenju i održavanju lučke mehanizacije.Implementirana je snažna podrška poslovima prijema, skladištenja, izdavanja robe, vođenja, i praćenja zaliha u različitim tipovima lučkih skladišta. Rješenjem je obuhvaćeno i poslovanje hotela „SIDRO“ koji posluje u sastavu Luke. U rješenje je integrisan i sistem za administrativno poslovanje ADMIS, razvijen u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka – FON u Beogradu.